Sídlo, korespondenční adresa a kontaktní údaje: 

Asociace kempování a karavaningu, z.s. vedená a zapsaná u Městského soudu v Praze, IČO: 0793685, sídlo: Za Humny 497, 250 81 Nehvizdy

Email: info@akkcr.cz, tel: 602 619 265

Administrace: pacovsky@akkcr.cz

Asociace se vám představuje

Asociace kempování a karavaningu, z.s. je zapsaným spolkem, samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za účelem naplňování společného zájmu dle Stanov tohoto spolku (zobrazit si je můžete zde).

Založilo ji několik nadšenců (Zakládající členové), kterým záleží na kvalitní úrovni, stavu a prezentaci českého kempování a karavaningu. Jejím účelem je mj.

  • přispět do obecné diskuze o etiketě kempování,
  • aktivita ji propagovat a
  • podílet se na zvyšující se úrovni jak na straně kempů tak i na straně lidí, kteří mají kempování jako koníček.

Proč?

Každý rok přibývá v této zájmové skupině desítky procent lidí, kteří využívají služeb českých kempů, pořizují si nové obytné auto či karavan anebo stan a vyráží na cesty. Chceme být nápomocni při jejich prvních krocích, poskytnou rady a sdílet se všemi zkušenosti.

Hlavní cílem Asociace je

  • být formální autoritou, která dokáže proměnit zájmy a potřeby české kempující veřejnosti ve skutky a dávat podněty jak samotným kempům na zlepšení služeb,
  • tak i přispět do legislativního rámce v ČR pro zvýšení oblíbenosti tohoto zájmu.

Myslíme si, že Česká republika opožděně reaguje svým právním rámcem na možnosti kempování, karavaningu a autoturistiky oproti ostatním evropským státům, například ve výstavbě STPL apod.

Chceme být partnerem v diskuzích s městy nad budováním vyhrazených míst pro karavany, pro státní úřady při budování STPL, předávat návrhy provozovatelům kempů, provozovatelům benzinových stanic apod. Přejeme si aktivně změnit prostředí pro zájmovou oblast, jejíž obliba rok od roku stoupá, ale adekvátně nereagují státní organizace nebo legislativa.