AKK ČR na veletrhu Regiontour

V polovině ledna strávili zástupci Asociace kempování a karavaningu prodloužený pracovní víkend na brněnském výstavišti. Stánek na veletrhu GO a Regiontour využili k celé řadě schůzek a obchodních jednání, ale i vytyčení dalších cílů Asociace pro letošní rok. Během prvních dvou dní veletrhu byla sice slabší návštěvnost z řad veřejnosti, to však poskytlo více prostoru a klidu pro důležité schůzky a jednání. Sešli se například se zástupcem Moravskoslezského kraje a zástupcem města Ostrava. Zastavil se za nimi také zástupce Jihočeského kraje, který má zájem s Asociací navázat dlouhodobé partnerství. Velkou radost měli také z krátkých jednání se zájemci o vybudování karavanových stání, kterým se snažili poskytnout základní informace „jak na to“.

O Asociaci se začínají zajímat také média. Klára Hájek Velinská a Jan Bordovský poskytli rozhovory o cestování s obytnými vozy a rozvoji kempování pro Český rozhlas a Brněnské veletržní noviny. (Karavanistů přibývá a jejich přehlížením přichází český turistický trh o velké peníze)

Během víkendu se na našem stánku sešli všichni zakládající členové i někteří spolupracovníci, abychom se dohodli na potřebných organizačních změnách, které Asociaci umožní lépe fungovat a efektivněji řešit přidělené úkoly. Věříme, že tyto změny přinesou Asociaci další náboj a již brzy vám je představíme konkrétně.

Závěrem

Jak ukázaly víkendové dny, úkolů na letošní sezónu bude více než dost. Zájem odborné i laické veřejnosti o činnost naší Asociace byl výrazný – mnoha návštěvníkům jsme pomohli zodpovědět jejich dotazy, ať již se týkaly cestování s obytnými vozy, kempování, nebo zřízení či provozování stání pro karavany.

Navázali jsme také kontakt s několika zájemci o spolupráci, která by mohla Asociaci přinést nové zajímavé členy nebo například oboustranně výhodnou propagaci v cestovatelsky zaměřených médiích. Tak snad se vše povede. Každopádně Věříme, že prezentace AKK ČR na veletrhu GO/Regiontour byla zajímavým vstupem do nové skupiny potenciálních členů či partnerů a že si Asociace začíná budovat v českém cestovním ruchu velmi dobrou pověst.

V nejbližší době nás můžete znovu navštívit na stánku na veletrhu FOR CARAVAN v pražských Letňanech, který se koná od 13. do 15. března ( forcaravan.cz). Pro naše členy samozřejmě máme připraveny volné vstupenky, tak se nám nezapomeňte včas připomenout. Těšíme se na Vás!

Ještě nejste našimi členy? Přidejte se k nám! Mimo jiné tak můžete přispět ke změnám, které pomohou zajistit výrazně pohodlnější život karavanistů v naší zemi. Přihláška