Dotace: aktuálně vypsané dotační tituly

Na této stránce je k dispozici seznam všech vypsaných dotačních titulů zaměřených na budování či vylepšování karavanových stání, servisních míst pro karavanisty a nebo kempů.

Tip: informace o vhodných řešeních karavanových stáních včetně příkladů možných provedení jsou volně dostupné na stránkách Asociace kempování a karavaningu ČR, z.s. (dále jen AKK ČR): https://akkcr.cz/informacni-brozura-stani-pro-karavany/.

AKK ČR je nezisková organizace, působící v ČR již od roku 2019 a otevřena každému, kdo chce podpořit nebo rozvíjet její aktivity. Díky úzké spolupráci se zákonodárci, médii, kraji, obcemi, významnými osobnostmi a firmami z oboru, ochranáři přírody a mnoha dalšími subjekty pomáhá zlepšovat podmínky pro svobodné cestování, zvyšovat obecné povědomí o karavaningu a zviditelňovat jeho pozitivní dopady na cestovní ruch i jeho ekonomický význam.

Jedním z jejich mnoha cílů je i poskytování podpory při budování karavanových stání a servisních míst. Mimo odpovědí na běžné dotazy lze využít dalších služeb nabízených AKK ČR, například placené konzultace zaměřené přímo na konkrétní projekt.

Přehled programů

Krajské dotační programy

Aktuálně nejsou v žádném kraji otevřené žádné dotační programy. Mapka zachycuje kraje, které v roce 2024 program vypsaly.

Další dotační progamy

Progamy nevypisují jen kraje, podporu lze získat i v rámci celé ČR, popřípadě přes Místní akční skupiny (MAS, viz https://www.mistniakcniskupiny.cz/).

ŠipkaNad OrlicíDolní PojizeříZápadní KrušnohoříŽeleznohorský regionCelá ČR
příjem žádostí
od – do 
4.9.2023
29.11.2024
3.6.2024
30.9.2024
15.4.2024
31.5.2024
7.5.2024
7.6.2024
19.12.2023
15.4.2024
2.1.2024
29.2.2024
alokovaná částka
tisíce Kč 
4.0001.9003.6844.5996.500118.350
dotace min-max
tisíce Kč 
230-1.000400-2.000250 – 1.500230-4.599230-500125-10.000
max. podíl
na nákladech % 
95 %95 %95 %95 %95 %50%
realizace
 od -do    
30. 6. 202931.12.202630. 06. 202730. 06. 20271.1.2021
30.6.2029
30.11.2025
více informací    zdezdezdezdezdezde

Železnohorský region – 6. výzva MAS ŽR- IROP – CESTOVNÍ RUCH

https://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=12963

Karavanová stání, tj. stellplatzy, jsou v této výzvě podporovány, pokud jsou navázány na aktivitu cestovního ruchu (max. 1 km). Ve výzvě, která je v současné době vyhlášena do 15.4.2024, je ale v rámci hodnocení nastaveno bodování tak, že jsou jako žadatelé zvýhodněny dobrovolné svazky obcí, poté obce a pak ostatní žadatelé. Vzor kontrolního listu věcného hodnocení i ostatní dokumenty jsou zveřejněny na webu MAS Železnohorský region.

Celá ČR

https://mmr.gov.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2024-rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktu

Z programu lze financovat v rámci Doprovodné infrastruktury cestovního ruchu i budování či modernizaci doprovodné a sportovně rekreační infrastruktury v kempech a tábořištích. V rámci budování a modernizace kempů je možné realizovat infrastrukturu (mobiliář) pro stání karavanů (výpusť odpadních vod, sloupky na vodu a chem. WC, sloupky na odpadní vodu apod.)

Ukončené programy v roce 2024

Jihočeský krajOlomoucký krajPlzeňský krajJihomoravský krajMoravskoslezský kraj
příjem žádostí
od – do 
2.1.2024
22.1.2024
15.1.2024
29.1.2024
22.1.2024
12.2.2024
12.2.2024
1.3.2024
2.1.2024
12.1.2024
alokovaná částka
tisíce Kč 
10.000/4.0009.900/6.1008.0003.6006.500
dotace min-max
tisíce Kč 
20-400100-500300-1.000 (stání)
70-400 (servis)
100-500
(stání)
50-150
(servis)
100-700
max. podíl
na nákladech % 
30-50%50%80%60%70%
realizace
 od -do    
2.1.2024
30.9.2025
1.1.2024
31.12.2024
1.1.2024
30.6.2025
1.1.2024
31.12.2025
1.1.2024
30.6.2025
více informací    zdezdezdezdezde

Plzeňský kraj: Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok 2024

https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1271/

Příjemci podpory: fyzické osoby podnikající a právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem

Podporované aktivity: 

 • karavanové stání – určeno k poskytování krátkodobého (24 – 72 hodin) parkování (placeného i neplaceného) pro obytné automobily, popřípadě i soběstačné obytné přívěsy. Jeho součástí je také servisní stanice vybavená potřebnou technologií. Toto karavanové stání musí poskytovat místo pro minimálně 4 obytné automobily o délce 8m, šířka místa pak musí být minimálně 4m. Únosnost povrchu určená pro stání a pojezd musí být min 5 tun. Každé stání musí mít možnost připojení k napájení 230V. V případě, že bude umožněno stání i soupravám se soběstačným obytným přívěsem, musí být plocha vyhrazená pro stání jedné soupravy minimálně 65m2 c) podporující rozvoj kempů a jejich kapacity, d) budující a rozšiřující nabídku stellplatzů,
 • servisní stanice – vodovodní přípojka pro čerpání pitné vody, vozovková vpust odpadní vody (tzv. šedé vody), výlevka pro chemické WC se samostatnou přípojkou pro oplach WC kazet (odděleno od přípojky pro čerpání pitné vody), nádoby na separovaný odpad (nemusí se nacházet přímo ve funkčním celku, postačí v blízkosti, a musí být stejně dostupné jako servisní stanice). Samostatná servisní stanice je určena pouze pro servis obytných vozidel, nikoliv pro parkování. V případě celoročního provozu musí být stanice provozuschopná minimálně do -12°C. V případě zpoplatnění nabízených služeb musí být stanice vybavena technologií pro automatizovaný výběr poplatků. Stanice musí být veřejně přístupná

Jihomoravský kraj: Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje 2024

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21753-506-Rozvoj+turisticke+infrastruktury+Jihomoravskeho+kraje+2024.aspx

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), kterým vzniklo podnikání alespoň 1 rok před datem podání žádosti o poskytnutí dotace, obce a svazky obcí Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace obcí, obecně prospěšné společnosti, spolky, církevní právnické osoby

Dotační titul č. 1 – Podpora vzniku karavanových stání

Účelem dotace je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru pro vznik karavanového stání pro obytná vozidla a obytné přívěsy včetně vybudování servisní stanice. Minimální prostor pro jedno obytné auto je 8 m x 4 m a pro obytný přívěs 65 m2. Únosnost povrchu pro stání a pojezd je minimálně 3,5 tuny. V případě celoročního provozu musí být servisní stanice provozuschopná min. do -12 °C

Dotační titul č. 2 – Podpora vzniku samostatných servisních stanic

Účelem dotace je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru pro vznik samostatné servisní stanice pro obytná vozidla a obytné přívěsy. Součástí samostatné servisní stanice musí být tyto technologie a vybavení:

 • vodovodní přípojka pro čerpání pitné vody,
 • vozovková vpusť odpadní vody (tzv. šedé vody),
 • výlevka pro chemické WC se samostatnou přípojkou pro oplach WC kazet (odděleno
  od přípojky pro čerpání pitné vody),
 • nádoby na separovaný odpad.

Jihočeský kraj: Podpora cestovního ruchu

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vyhlasene#datum-zverejneni-1-12-2023-podpora-cestovniho-ruchu

Opatření č. 4 – Podpora kempingu a karavaningu
Hlavním cílem tohoto opatření je podpora budování karavanového stání a pořízení servisní technologie (technologie karavanového stání) pro obytné automobily a obytné přívěsy na území měst a obcí v turisticky zajímavých lokalitách. V rámci projektu zaměřeném na podporu budování karavanového stání musí minimálně dojít k pořízení výlevky chemických WC a odpadních vod, být zřízeno připojení ke zdroji pitné vody popř. elektrické energie, realizace terénních úprav (pokud jsou nutné) a správa karavanového stání (odpadkové koše, kontejnery, úklid).

Karavanové stání je určeno k poskytování krátkodobého (typicky 24 – 72 hodin) komerčního (placeného i neplaceného) parkování pro obytné automobily a obytné přívěsy. Jeho součástí je také servisní stanice vybavená potřebnou technologií. Minimální velikost stání je stanovena pro dvě obytná auta nebo přívěs (minimální rozměr jednoho místa, tj. pro jedno obytné auto je 9 x 5 m až 9 x 10 m a pro obytný přívěs 16 x 4 m).

Dílčím cílem tohoto opatření je rekonstrukce a modernizace stávající infrastruktury kempů, která je užívána návštěvníky osobně, tedy například sociální zařízení, samoobslužné prádelny, prostory určené k přípravě či uchování jídla, společné kuchyňky apod.

Olomoucký kraj: Podpora rozvoje cestovního ruchu

https://udeska.olkraj.cz/dokument?ude?KUOL0B5VMTZQ-1

Příjemci podpory: Fyzické a právnické osoby, obec, dobrovolný svazek obcí.

Podporované aktivity: 

 • c) podporující rozvoj kempů a jejich kapacity,
 • d) budující a rozšiřující nabídku stellplatzů,

Moravskoslezský kraj: Podpora kempování v Moravskoslezském kraji 2024

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-kempovani-v-moravskoslezskem-kraji-2024-17148/

Příjemci podpory:

 1. vlastníci pozemků vhodných k vytvoření karavanových stání a samostatných servisních stanic a vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů. Projekt může být realizován rovněž na cizím pozemku, avšak vždy se souhlasem vlastníka.
 2. Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Budou podporovány tyto aktivity:

 1. vybudování karavanového stání včetně související servisní technologie
  Minimální velikost karavanového stání musí být pro 2 karavany (minimální rozměr jednoho místa pro obytné auto 9 × 5 m a pro obytný přívěs 18 × 5 m).
 2. vybudování samostatné servisní stanice – vodovodní přípojka pro čerpání pitné vody, vpust odpadní vody, výlevka pro chemické WC se samostatnou přípojkou pro oplach WC kazet. Samostatná servisní stanice je určena pouze pro servis obytných vozidel, nikoliv pro parkování, servisní stanice musí být veřejně přístupná,
 3. rekonstrukce nebo rozšíření sociálního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky, elektropřípojky, osvětlení, odpadní nádoby apod.);
 4. rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.);
 5. rekonstrukce nebo vybudování orientačního systému v rámci kempu/karavanového stání, informačních tabulí o turistických cílech, vybudování veřejně dostupné wifi sítě; osazení dopravních značek, vybudování nebo modernizace osvětlení
 6. propagace kempu/karavanového stání.