Návrh nového dopravního značení

Počet karavanových stání v Česku utěšeně roste. Jako malou pomoc provozovatelům se chce AKK ČR obrátit s žádostí o zavedení nové dopravní značky na Ministerstvo dopravy. Informativní značka karavanového stání by usnadnila osazovaní dopravního značení, které by pomohlo nasměrovat karavanisty na oficiální stání či servisní místo. V sousedním Německu je zavedena od roku 2017.

Co vy na to, líbí se vám tento návrh dopravního značení? Jaká varianta značky IJ 14f se vám líbí více?

Provedení a) je typické pro Itálii a je výraznější, podoba dle b) je častější v Německu či Španělsku

Dejte nám prosím vědět na adresu info@akkcr.cz nebo v diskuzi na naší fb stránce. Žádost bychom posílali během měsíce března a do té doby uvítáme jakékoliv připomínky.


Průvodní dopis

Jménem Asociace kempování a karavaningu České republiky, dále jen AKK ČR, se na vás obracím  ve věci novelizace vyhlášky č. 294/2015 Sb., respektive Přílohy č.5 a to s žádostí o rozšíření výčtu informativních značek.

V České republice neustále roste popularita obytných automobilů, vždyť  jen za poslední rok přibylo téměř tři tisíce obytných vozidel a  za posledních deset let se jejich počet téměř zečtyřnásobil. Spolu s touto rostoucí oblibou dochází i k výstavbě vyhrazených stání pro tato vozidla, tzv. stellplatzů, případně i ke zřizování servisních stanic. Tedy míst, kde je možné z obytných vozidel vypustit odpadní vody a načerpat vodu čerstvou. 

Bylo by tedy vhodné na tento trend zavčas reagovat a zavést vhodné dopravní značení pro tato místa. AKK ČR navrhuje zavést oficiálně tyto dopravní značky:

  • kombinaci informativních značek IP 11a nebo IP 13c s dodatkovou tabulkou č. 209, popřípadě i  215,  pro označení karavanových stání. Tuto kombinaci je možné použít i dnes, bylo by ale vhodné ji i uvést v příkladech v doprovodných materiálech k vyhlášce.
  • zavedení nové informativní značky IJ 14d a IJ 14e sloužící na uvádění směru nebo vzdálenosti ke karavanovému stání. Značka IJ 14d by obsahoval symbol z dodatkové tabulky č. 209 a sloužila by pro označení míst vyhrazených pouze obytným autům, značka IJ 14e by použila podobnou kombinaci jako již existující značka IJ14c, jen místo stanu by využila symbol z dodatkové tabulky č. 209 a místo tábořiště pro obytné přívěsy pak symbol z dodatkové tabulky č.215. Tím by došlo k vhodnému vizuálnímu oddělení znaků pro kemp či tábořišť a karavanových stání.
  • zavedení nové informativní značky IJ 14f sloužící na označení servisní stanice, tedy  místa, kde je možné z obytného vozidla vypustit odpadní vody či vylít obsah chemického WC a doplnit  pitnou vodu. Návrh vychází z celoevropsky používaného symbolu.

Navrhované nové  informativní značky vychází z příkladu Německa či Itálie. Německo zavedlo tuto novou značku (365-67, Wohnmobilplatz) v roce 2017 jako reakci na rostoucí počet obytných aut a jim nabízených služeb.

Doufáme, že naší žádost zvážíte a nové symboly zařadíte do příslušné přílohy zmíněné vyhlášky při nejbližší vhodné příležitosti.  Jednotné označení těchto míst by usnadnilo nejen zahraničním karavanistům orientaci a bezpochyby zlepšilo vnímání naši země a nabízené infrastruktury. 

AKK ČR je kdykoliv ochotná ke konzultacím či k zodpovězení případných dotazů v této oblasti. 

Rádi bychom vás tímto také požádali o odpověď na náš návrh

Příloha – návrh kombinace stávajícího a nového dopravního značení