O AKK ČR

Asociace kempování a karavaningu ČR, z.s. (AKK ČR) je neziskovou organizací založenou v roce 2019 za účelem podpory moderního rozvoje karavaningu v České republice.

Díky úzké spolupráci se zákonodárci, médii, kraji, obcemi, významnými osobnostmi a firmami z oboru, ochranáři přírody a mnoha dalšími subjekty pomáháme zlepšovat podmínky pro svobodné cestování, zvyšovat obecné povědomí o karavaningu a zviditelňovat jeho pozitivní dopady na cestovní ruch i jeho ekonomický význam.

Naše hlavní aktivity:

  • Podílíme se na tvorbě vstřícné, přehledné a moderní legislativy, spolupracujeme se státními institucemi při řešení aktuálních problémů spojených s rychlým rozvojem karavaningu u nás.

  • Propagujeme etický přístup ke kempování a důraz na ochranu přírody.

  • Jsme odbornými konzultanty při přípravě a průběhu dotačních programů na vznik infrastruktury pro karavanisty (zejména stání pro karavany) a zlepšení vybavenosti českých kempů.

  • Pořádáme školení a online kurzy pro zaměstnance krajů, obcí a v cestovním ruchu.

  • Pravidelně zveřejňujeme aktuální a jedinečná statistická data o vývoji počtu karavanistů v České republice.

  • Pravidelně vydáváme vlastní katalog stání pro karavany v ČR.

  • Poskytujeme odbornou pomoc a konzultace zájemcům o vybudování karavaningové infrastruktury včetně vlastních materiálů a publikací, které jsou k volnému stažení na našich stránkách.

  • Spolupracujeme s podobně zaměřenými organizacemi ze zahraničí. Přenášíme zkušenosti z karavanisticky vyspělejších zemí do českého prostředí.

  • Jsme odborným garantem veletrhu Caravaning Brno.

  • Jsme důležitým odborným partnerem v oboru kempování a karavaningu pro všechna významná česká média a tiskové agentury.

Asociace kempování a karavaningu ČR je otevřena každému, kdo chce podpořit nebo rozvíjet naše aktivity. V případě zájmu se s našimi zástupci můžete setkat osobně, nebo se na nás obrátit s žádostí o informace z oboru, statistická data apod. Pro prvotní kontakt můžete využít adresu info@akkcr.cz.