Asociace kempování a karavaningu vyjíždí do roku 2020 s nádrží plnou plánů – cíle pro rok 2020

Asociace kempování a karavaningu vznikla teprve před rokem, ale má již více než dvěstě členů a k tomu řadu úspěchů v komunikaci s kraji, státem i kempařskou komunitou. S velkými plány ovšem vyráží i do roku 2020, který bude do jisté míry určující.

“I letos prosazujeme hlavní témata, kvůli kterým jsme asociaci zakládali.  Velmi aktivně například pokračujeme se šířením etického kodexu a bezpečnostních zásad při kempování, jimiž se snažíme chránit nejen samotné uživatele, ale i volné kempování jako takové. Letos s tímto projektem míříme také do půjčoven a k prodejcům obytných vozidel,” říká zakladatel a předseda asociace Jan Bordovský.

Velkou výzvou jsou ovšem nová témata, která posouvají asociaci mezi respektované subjekty v této oblasti. Hlavním cílem letošního roku je propagace karavaningu a kempování v krajích ČR. AKK ČR je a bude profesionálním partnerem v rámci konzultací a poradenství v tomto životním stylu.

„V úzké spolupráci s poslanci se snažíme přinášet návrhy na úpravy a tvorbu potřebných zákonů, které usnadní řízení a provoz obytných vozidel, vytvoří podmínky pro lepší rozvoj karavanové infrastruktury a budou podporovat trvale udržitelný karavaning v kempech i volné přírodě jako nedílnou součást moderního cestovního ruchu v ČR,“ dodává Bordovský.

Významná je pro nás i podpora a poskytování základních konzultací zájemcům o budování karavanových stání, tzv. stellplatzů. Naší snahou je rozšíření a nastartování budování těchto stání v rámci celé České republiky. Kromě podpory individuálnímu budování se chceme pokusit zařadit stellplatzy a servisní místa i do nově budované dopravní infrastruktury naší země. S tím souvisí také vydání brožury, kde budou souhrnně sepsána karavanová stání našich členů v České republice.

Veškeré tyto aktivity i celková činnost AKK ČR bude prezentována na veletrzích věnovaných cestování a karavaningu. Již letos se podařila různá partnerství s pořadateli těchto veletrhů a rozšíření i upevnění této spolupráce je další prioritou tohoto roku.

“Věříme, že vše co zde zaznělo k nám přivede další nové členy, a to jak z řad cestovatelské komunity, tak i odborných firem, prodejců a dalších profesionálů v cestovním ruchu. Především z oblasti kempování a karavaningu,” přeje si další ze zakládajících členů Klára Hájek Velinská. Pro firemní členy je připraven i systém možného partnerství.

Rok 2020 přinese mnoho práce, ale nezbytností je i samotné potkávání se s karavanisty a kempaři a život s touto naší komunitou. Vždyť právě tento životní styl a jeho potřeby i rizika spojená s popularizováním kempování vedla ke vzniku asociace.

Cíle AKK ČR pro rok 2020

  1. Propagace karavaningu a kempování v krajích ČR, AKK ČR je  a bude profesionálním partnerem v rámci konzultací a poradenství v tomto životním stylu a  bude poskytovat maximální součinnost při plánování strategie, rozvoje a budování karavanových stání.
  2. Účast na tvorbě legislativy, která usnadní budování stellplatzů a další karavanové infrastruktury
  3. Poskytování podpory a základních konzultací zájemcům o budování karavanových stání v ČR.
  4. Šíření etického kodexu kempaře a bezpečnosti kempování mezi prodejce a půjčovny.
  5. Účast na veletrzích a výstavách – propagace karavaningu a kempování v ČR
  6. Vydání  brožury, kde budou souhrnně karavanová stání v ČR našich členů
  7. Navyšování členské základny

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná v rámci veletrhu For Caravan