Asociace se pustila do zlepšování infrastruktury pro karavanisty v ČR

Určitě již mnoho z vás četlo naše hlavní cíle pro rok 2019 kde uvádíme, že kromě snahy rozšířit Etický kodex kempaře mezi obecnou a kempováním neznalou veřejnost, jsme si stanovili i cíl č. 7., který říká „Příprava na krok druhý – sestavení základních informací pro zájemce o vybudování stellplatzu a příprava podkladů pro jednání s obcemi a městy“.

Nicméně jsme netušili, že právě tento bod vyvolá zájem i u důležitých (nejen) státních organizací které budou otevřeni o tomto bodě s námi intenzivně jednat.

Věci se daly velice rychle do pohybu a my vás chceme seznámit nejen s tím, co se od počátku vzniku naší Asociace (začátek března 2019) událo a jaká jednání máme za sebou, ale také s našimi dalšími plány a kroky, které, jak doufáme, se podaří.

Stellplatzy – důležitá, avšak prozatím ne tolik dostupná infrastruktura v ČR

Stellplatz Rozkoš

Všichni karavanisté mají rádi svobodu a je pro nás důležitá i v rámci našeho svobodného kempování.

Nicméně také víme, že potřebujeme občas udělat i servis vozidla na cestách. Což, pro laiky naspáno, znamená mít možnost vypustit šedou vodu, nabrat čistou, vylít chemické WC a případně dobít baterie.

Zároveň jsou situace kdy bychom rádi navštívili zajímavou památku, turistickou destinaci apod, ale není zatím zde možnost oficiálního stání a parkoviště jsou přeplněná.

Stejně tak víme, že naše země je krásná / překrásná, avšak místo aby ji zahraniční karavanisté více poznávali, využívají ji často pouze jako transitní zemi pro jejich dovolenou na jihu, což je pro náš turistický ruch škoda. Bude-li vyšší návštěvnost zahraničních turistů, budou i vyšší příjmy majitelů památek a tyto budou o to více udržovány a modernizovány.

To vše dohromady, v souladu s faktem že okolní země jako je Rakousko a Německo si velice rychle tuto potřebu uvědomily a neustále stoupající trend karavaningu vzaly jako fakt, se kterým je nutné pracovat a podporovat jej, nás dovedlo k rozhodnutí začít „bojovat“ za budování i těchto míst.

Pro informaci doplňujeme, že vybudování stellplatzu není dnes v ČR jednoduché a budoucí majitelé v každém kroku naráží na nepřipravenost legislativy na tento trend, stejně jako na nepochopení toho, co chtějí budovat. Díky tomu máme v naší zemi pouze 6! stellplatzů.

Co chceme změnit a co jsme v tomto již podnikli !

 • V první řadě musí legislativa znát tento pojem. Je tedy třeba jej do legislativy „zakomponovat“.
 • Musíme tedy vypracovat analýzu jakých všech zákonů a předpisů se toto dotkne a v souladu s tím vypracovat návrh novely.
 • Obce musejí mít na budování těchto míst finanční prostředky tak, jak je to běžné v zahraničí. Samozřejmě, že jsou zde i soukromé subjekty, nicméně se může stát, že vhodné pozemky jsou ve vlastnictví obce a ta, pokud bude chtít takovéto místo vybudovat, nemusí mít na to ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků. Naším cílem je tedy samozřejmě spolupracovat nejen s MMR, ale také s hejtmany jednotlivých krajů a pro obce a města pomoci najít tyto prostředky.
 • Ale kde tato místa budovat?  Víme, že to má smysl na těch turisticky nejzajímavějších místech anebo na místech, která z nějakého důvodu nejsou známa, avšak jejich hodnota je vysoká. Uvědomujeme si, že právě tato místa budeme moci, díky těmto stáním více propagovat nejen mezi námi, českými karavanisty, ale také směrem k zahraničním návštěvníkům. A to je náš další úkol. Vytipovat vhodné lokality a místa.
 • Nutná kalkulace, že náklady vložené do této investice velice rychle, nebo v dohledné době, se vrátí. Jak krajům, tak obcím, tak majitelům vybraných destinací a cílů, kde budou tato místa vybudována. Proto jsme otevřeli jednání o propagaci těchto míst v zahraničí a získali od Czech Tourism podporu!
 • V neposlední řadě je s tímto vším spojena ještě jedna věc, v zahraničí naprosto standartní, a tou je kategorizace těchto míst. Jednou může obec vystavět parkoviště s nejjednodušším zázemím, podruhé bude chtít vybudovat kompletní infrastrukturu jako je například na stellplatzu v Salzburku. Ale jak to poznat a jak vědět co vše je s tím spojené? Není nic jednoduššího, než vypracovat výše zmíněnou kategorizaci spojenou i s určitým „check listem“, který bude budoucím provozovatelům říkat, jaké je minimum pro udržení kvality tohoto místa. I to je již v jednání s Czech Tourismem.
 • A úplně na závěr to nejdůležitější – aby vše, co jsme výše popsali bylo vzato nejen na vědomí, ale také se povedlo zrealizovat.

Co AKK ČR pro toto v minulých týdnech udělala:

 • Máme za sebou několik jednání s panem poslancem Janem Richterem, nadšeným karavanistou, který si také uvědomuje důležitost této změny a je připraven nás plně podpořit a pomoci ve všech výše uvedených krocích. Za to mu děkujeme!
 • Také děkujeme Janu Hergetovi, řediteli Czech Tourism, který je mimochodem také karavanista, a je připraven nás podpořit. Jinak řečeno – Czech Tourism je připraven tato místa propagovat v zahraničí. I to je důležité, neboť tak kraje a obce vědí, že mají určitou míru marketingové podpory zajištěnu.
 • Nesmíme zapomenout ani na paní hejtmanku Karlovarského kraje, paní Janu Mračkovou Vildumetzovou, která nám vyslovila nejen podporu ale jakožto předsedkyně Asociace krajů České republiky hodlá nás podporovat při jednání s jednotlivými hejtmany.
 • Díky paní hejtmance nám bylo umožněno jednání s ředitelem zmíněné Asociace krajů ČR, panem Janem Hodovským (i on je nadšený karavanista), který nám také nabídl součinnost v rámci přípravy výše uvedených bodů.
 • V neposlední řadě nesmíme zapomenout na jednání s paní Adélu Pilařovou mající na starosti Český systém kvality služeb. I ona nám vyslovila podporu a je připravena potřebné podklady s námi zpracovat.
 • Sešli jsme se také s hejtmany Olomouckého (pan Ladislav Okleštěk), Jihomoravského (pan Bohumil Šimek) a Moravskoslezského (pan Ivo Vondrák) kraje, kteří projevili vysoký zájem a čekají na naši koncepci, kterou musíme zpracovat.
 • A v neposlední řadě nás přijala paní Klára Dostálová, ministryně MMR, která nás s nadšením vyslechla a se kterou jsme následně řešili možnosti dotací pro podporu výstavby infrastruktury.
Jednání s paní hejtmankou KV kraje Janou Mračkovou Vildumetzovou
Jednání s paní ministryní MMR Klárou Dostálovou
Jednání s panem poslancem Janem Richtrem

Jak sami vidíte, jednání máme za sebou opravdu mnoho. Vše se zatím jeví na „dobré cestě“ ale víme, že nesmíme „usnout na vavřínech“. Čeká nás ještě opravdu ale opravdu hodně práce spojené s tvorbou analýz, návrhu novely, jednání s právníky či tvorbou koncepce tak, aby vše bylo k plnému prospěchu toho, za co bojujeme.

A za co bojujeme?

Za nás, naše členy i nečleny. Nicméně si zde dovolíme napsat ještě jeden závěr. Pokud se vám líbí, co děláme a chcete změnu, stejně jako my, přidejte se k nám a „jeďte v tom s námi“. Jen díky silné členské základně, a to nejen z členů karavanistické komunity, ale také z členů komerčních subjektů, se kterými chceme diskutovat o dalších potřebách „co je vše třeba změnit“ z pohledu pronájmu, prodeje či kempů, se nám to určitě povede !

Přidáte se k nám? Pokud jste s námi na stejné lodi – staňte se členy a společně změníme naše sny ve skutečnost. Stát se členem.