Chemické toalety a kanalizace – překážka při budování stání pro karavany

Zájemci o výstavbu servisních míst pro karavany (STPL) se musí potýkat se zvýšenými náklady kvůli vybudování a následnému vyvážení samostatné jímky na obsah chemických toalet. Vodárny totiž nepovolují jejich vypouštení do běžné kanalizační sítě.

Protože jsme ale přesvědčeni o tom, že chemnické toalety v míře, jaké se používají, nemají negativní vliv na čističky odpadních vod, vstoupili jsme do jednání s podnikem Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Schůzka se týkala možnosti přímého napojení servisních míst, zejména výlevek na chemická WC, na veřejnou kanalizaci. Přítomní pracovníci měli o problematiku zájem a shodli jsme se na dalších krocích. Následovat bude odběr a rozbor vzorků z fungujícího STPL.

Pokud vše dopadne dobře, věříme, že výsledky půjdou vztáhnout i na ostatní místa v ČR. Zájemcům o vybudování servisního místa v dosahu veřejných kanalizací by tak mohly odpadnout náklady na realizaci a následné vyvážení jímky.

To by snížilo náklady na výstavbu i provoz servisních míst a stání pro karavany, což by mohlo přinést jejich další rozvoj a lepší dostupnost servisních míst pro obytná vozidla.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Asociace kempování a karavaningu, z.s. (AKK ČR) je nezisková profesní organizace založená za účelem podpory moderního rozvoje karavaningu v České republice.