Cíle AKK ČR na rok 2021

Loňský rok se odehrával ve zcela jiném duchu, než jsme všichni doufali. Přesto to byl rok pro karavaning mimořádně úspěšný a Asociaci se dařilo úspěšně pokračovat v rozpracovaných úkolech a projektech. Pro letošní rok si AKK ČR stanovila tyto hlavní cíle své činnosti:

 • Další navazování dlouhodobé spolupráce s jednotlivými kraji, regiony a Centrálami cestovního ruchu za účelem zvýšení povědomí o potřebách karavanistů
 • Pořádání seminářů zaměřených na rozvoj karavaningové infrastruktury pro starosty měst a obcí
 • Pomoc jednotlivým regionům s mapováním zajímavých míst pro karavanisty tak, aby se karavanisté nesdružovali ve vyšším počtu na jednom místě
 • Vydání aktualizované verze Etického kodexu kempaře a Patnáctera bezpečného kempování, jeho bezplatná distribuce členům AKK, půjčovnám, prodejcům karavanů, Centrálám cestovního ruchu, destinačním managementům apod.
 • Vydání brožury STPL v ČR 2022
 • Vydání manuálu ke zřízení Stání pro karavany, pro soukromé subjekty, obce a státní správu
 • Podpora budování karavaningové infrastruktury s ohledem na novelu stavebního zákona
 • Záštita a spoluvytváření doprovodného programu na veletrhu Caravaning Brno a For Caravan
 • Odborná konference pro zájemce o zřízení Stání pro karavany

Plníme také dále tyto dlouhodobé cíle:

 • Propagace karavaningu v médiích formou rozhovorů a odborných vyjádření
 • Konzultace se zájemci o vybudování Stání pro karavany
 • Prohlubování spolupráce s dalšími podobně zaměřenými subjekty a asociacemi