Co se u nás dělo za poslední tři měsíce

Dny plynou jako voda a i když se možná na první pohled zdá, že Asociace kempování a karavaningu přes léto stagnovala, opak je pravdou. Během jara i léta jsme se pilně činili a snažili jsme se zastupovat vaše zájmy. Rozpracovali jsme několik dalších aktivit, které, jak doufáme, do konce roku dokončíme. 

Co vše jsme rozjednali a rozpracovali a co se nám z toho povedlo dokončit

 • V červnu jsme panu poslanci Janu Richterovi, na základě dohody, zaslali návrh znění popisu s detailními specifikacemi Karavanového stání (stellplatz) tak, aby byl tento název oficiálně začleněn do legislativy s doplněním informací, kde je třeba ještě k tomu legislativu upravit (dopravní značení, do které kategorie DPH bude tato služba spadat apod.).
  • Aktuální stav: pan poslanec má již v emailu první vyjádření od Ministerstva dopravy, nad kterým si s ním v následujících 14 dnech sedneme a vše probereme. Toto vyjádření je klíčové i pro další kroky, které budeme muset společně definovat, stejně jako pro dopracování podkladů, které budou chybět.
 • Bylo uskutečněno jednání s firmou AZP, která je mj. výrobcem vybavení pro karavanová stání, kdy cílem je připravit „checklist“ toho, co by mělo každé takové stání mít. AZP přislíbilo zpracovat tyto podklady do konce roku.
  • Aktuální stav: do konce měsíce října se opětovně s touto společností spojíme, za účelem vzájemné konzultace potřebné k dalšímu dopracování.
 • Po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR), konkrétně paní ministryní Dostálovou, jsme dali dohromady oblasti, na které by kempy či zájemci o vybudování karavanových stání v rámci zlepšení infrastruktury mohly čerpat dotace. Na těchto podkladech se také podílela Asociace kempů ČR, kdy jsme pana Starého požádali o zpracování a zaslání požadavků členů této asociace.
  • Aktuální stav: pan poslanec Richter má již u sebe vyjádření MMR, které přislíbil do 14 dnů prostudovat a i nad tímto vyjádřením proběhne výše zmiňovaná schůzka.
Jednání s paní ministryní Klárou Dostálovou a Janem Richterem, dlouhodobým karavanistou a naším podporovatelem
 • Coby asociace jsme také navázali užší spolupráci s Moravskoslezským krajem, který je v letošním roce největším podporovatelem výstavby karavanových stání. Díky této spolupráci vystoupí zástupce kraje společně s námi na Brněnském veletrhu karavanů, kde jej v rámci přednášky o karavanových stáních vyzpovídáme „co vše je třeba, aby zájemce o dotaci splnil podmínky této dotace“ a v podobných tématech. Také nám zodpoví, proč se tento kraj rozhodl tak „masivně” tuto výstavbu podporovat.
 • Skvělou zprávou je, že jsme zaznamenali stoupající počet zájemců o vybudování karavanového stání. Na základě toho jsme se rozhodli, na uvedeném Brněnském veletrhu karavanů, uspořádat uzavřenou diskuzi mezi vybranými stávajícími provozovateli těchto stání, zástupcem Moravskoslezského kraje a zájemci o vybudování takovýchto stání. Účast přislíbil i pan poslanec Richter, který si rád vyslechne vaše otázky či připomínky. Jsme přesvědčeni, že díky této diskuzi získají zájemci mnoho neocenitelných rad. K této diskuzi jsme ještě vydali samostatný příspěvek Výzva pro stávající provozovatele karavanových stání či kempů provozujících tato stání
 • I proto jsme navázali úzkou spolupráci s několika provozovateli karavanových stání, kdy byla dohodnuta vzájemná podpora ve formě vydání společného materiálu pod hlavičkou AKK ČR s přehledem karavanových stání (Stellplatzů) v ČR. Tento materiál bude mj. distribuován jak na podzimním veletrhu karavanů v Brně, tak v lednu na veletrhu Regiontour. Asociace se bude na tvorbě tohoto materiálu částečně finančně podílet, zbylé náklady si zaplatí samotní provozovatelé – o celkových nákladech a dalších organizačních věcech s tím spojených se včas naši členové dozví. Tato naše finanční spoluúčast bude hrazena z členských příspěvků našich členů, kterým tímto děkujeme. (Pohyby na našem transparentním účtu si můžete samozřejmě kdykoliv ověřit).
 • Neméně důležitou informací je, že jsme s BVV uzavřeli partnerství, díky němuž jsme se stali také oficiálním partnerem podzimního veletrhu karavanů v Brně a spolupořadatelem přednášek, kdy se již více než měsíc podílíme na tvorbě pestrého programu pro návštěvníky.
 • Povedlo se nám dojednat velice zajímavou přednášku na téma Všeobecná bezpečnost při kempování a Požární ochrana, kterou bude přednášet náš člen, BOZP Věra Bačíková, mající odznak českého systému kvality a služeb. Díky tomu je odbornost přednášky předem zaručena. Děkujeme! Tato přednáška bude probíhat v rámci veletrhu karavanů v Brně.
 • Spoluzakladatelka Klára Hájek Velinská a náš myšlenkový „driver“ se během sezony jménem AKK ČR nejméně třikrát vyjadřovala v internetových denících k trendu karavaningu či kempování, a také odpovídala na mnoho telefonických dotazů zájemců o vybudování karavanového stání. Díky tomu mohla vzniknou myšlenka o výše uvedené diskuzi.
 • Spustili jsme nový design webových stránek a do veletrhu karavanů v Brně bude také naprogramována automatická platba členství v rámci již základní online registrace.

Máte i vy nějaký nápad, na co je třeba se ještě zaměřit, co nás, karavanisty a kempaře trápí či se chcete stát členem? Přidejte se k nám a staňte se tak součástí moderní Asociace, která chce stávající situaci opravdu měnit, ne jen přihlížet. Bez vás, aktivních členů, to sami nezvládneme. Moc děkujeme a těšíme se na vás!

Přihláška člena spolku Asociace kempování a karavaningu,z.s.

Zakladatelé AKK ČR – zleva: David Hájek, Klára Hájek Velinská, Michael Jehlička a náš předseda Jan Bordovský ml.