Dotační výzvy 2022 – kdo uspěl?

Zkraje roku 2022 vypsalo hned několik krajů v České republice dotační programy zaměřené na budování či rozvoj turistické infrastruktury. V rámci těchto programů (viz článek Aktuální dotační výzvy – 2022) bylo možné získat dotaci i na vybudovaní karavanových stání, popřípadě na rozvoj kempů a další podobné aktivity.  A jak tyto programy dopadly v jednotlivých krajích?

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj vypsal program s názvem Podpora rozvoje cestovního ruchu  s celkovou alokovanou částkou 6.100.000,- Kč. Přehled výsledků pak lze najít zde. Program nebyl zaměřen výlučně na karavanová stání a tak co se týče přímo obytných aut č či karavaningu, uspěl zatím jen jeden žadatel:

 • obec Týn nad Bečvou. Ta pro projekt s názvem  Vybudování zázemí pro návštěvníky hradu Helfštýn včetně stellplatzu získala dotaci ve výší 500.000 Kč. Dotace bude použita, dle informací ze žádosti, na vybudování objektu zázemí pro návštěvníky, vybudování stellplatzu, pořízení a osazení a informační tabule.

Jako první náhradník, tedy pokud některý z úspěšnějších žadatelů  odstoupí,  figuruje Resort Radslavice  s projektem Rozšíření infrastruktury – vytvoření sociálního zázemí.  Dotace 500.000,- Kč by byla použita na vytvoření objektu sociálního zázemí s:

  • WC pro muže, WC pro ženy,
  • výlevkou chemického WC pro karavany,
  • technickou/provozní místnosti,
  • kuchyňkou pro návštěvníky resortu

 

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji uspěly s žádostmi týkajících se karavaningu v dotačním programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu s celkovou vyčleněnou částkou 5.870.000,- Kč následující dva subjekty:

 • Společnost Marina Kemp Stéblová s.r.o. získala na projekt Oprava komunikací stellplatzu částku 210.000,- Kč.
 • Autokemp Dolní Morava pak na projekt Automatický odbavovací a vjezdový systém získal dotaci ve výši 262.231,- Kč.

Ústecký kraj

Tento kraj vypsal štědře podpořený program s názvem Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021. Celková částka k rozdělení zde byla 11.534.000,- Kč a uspělo hned několik projektů  vztahujících se ke karavaningu:

 • Město Kadaň:
  • Připojovací body pro karavany Autokemp Kadaň, 600.000,- Kč
  • Připojovací body pro karavany, Autokemp Prunéřov, 350.000,- Kč
 • Město Česká Kamenice, Stellplatz u koupaliště Česká Kamenice, 1.697.972,50 Kč
 • Obec Rybniště, Parkoviště a sociální zázemí v Rybništi, 1.665.300,- Kč
 • Město Úštěk, Technologie pro karavanové stání pro obytné automobily a obytné přívěsy, 267.470,- Kč
 • Město Osek, Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova, 2.000.000,- Kč

 

Jihočeský kraj

Tento kraj vyčlenil na program Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavaning rovných pět milionů, tedy vyjádřeno číslem  5.000.000 Kč. Výsledky, tedy schválené žádosti, jsou k dispozici zde – celkem došlo 27 žádostí, vybráno bylo 17 z nich . A i  když asi ne všechny lze považovat přímo za podporu karavanistů, například žádosti TJ Meteor nebo TJ Vltava,  a velká část schválených žádostí směřuje do zlepšení stávajících kempů, je z výsledků zřejmé, že dojde i  na vznik karavanových stání, namátkou  v Bechyni, v Borovanech  či na Kvildě:

 • Asociace technických sportů Nová Bystřice z.s. – Modernizace a rozšíření nabídky elektropřípojek pro kemping a karavaning , 29.000,- Kč
 • TJ Meteor České Budějovice – Modernizace mobiliáře tábořiště, 70.000,- Kč
 • Obec Borová Lada – Veřejné tábořiště Zahrádky – infrastruktura pro kemping a karavaning, 41.482,- Kč
 • Vlastislav Běhoun – Karavanová stání Jindřiš , 400.000,- Kč
 • Obec Roudná – Výstavba sloupků na připojení ke zdroji elektrické energie v kempu Pohoda, 500.000,- Kč
 • Kitesport, s.r.o. – Karavanová stání a servisní bod – Kemp Jestřábí I, 500.000,- Kč
 • Ing. Jana Eremiášová Zlatá Koruna – Pořízení pojezdové odpadní vpusti pro vypouštění odpadní vody z karavanů, 24.000,- Kč
 • Jan Švarc – Karavanová stání Kvilda 358.382,- Kč
 • Autocamp Podroužek TJ Netolice a.s – Rekontrukce elektrorozvaděčů pro karavanová stání a modernizace sociálního zařízení autocampu, 76.000,- Kč
 • 1.vltavská s.r.o – Celoroční Camper Park Camping fox, 500.000,- Kč
 • SAS technik s.r.o. Borovany – Parkovací místo pro obytná auta „Stellplatz“ , 500.000,- Kč
 • Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. – Doplnění infrastruktury ATC, 70.000,- Kč
 • Obec Římov – Modernizace infrastruktury kempu Hamr, 94.500,- Kč
 • Miroslav Novotný – Stellplatz Bechyně, 300.000,- Kč
 • Obec Staňkov – Vybavení obecního kempu Staňkov,95. 200,- Kč
 • Obec Vlastiboř – Rekonstrukce sociálního zázemí kempu Rytíř, 100.000,- Kč
 • TJ Vltava, Horní Vltavice 80 – Oprava sociálu v objektu na p.č. 368 kat-pz. Horní Vltavice, 90.000,- Kč

 

Stručný přehled projektů a částek po krajích lze najít v této tabulce:

Závěr

Na dotace na vybudování zázemí pro karavany či vylepšení kempů půjde ve výše uvedených čtyřech krajích dohromady něco přes jedenáct milionů korun . To je poměrně slušná částka, která se rozdělí mezi 26 žadatelů. Programy počítaly s celkovou částkou kolem 41 milionů,  na projekty přímo související  s karavaningem nakonec putuje dohromady zhruba čtvrtina této částky, jedná se tedy o nezanedbatelnou podporu.

 

Data zpracoval: Martin Štrimpfl