Hlavní cíl pro rok 2019

„Cesta na vzdálenost tisíců mil začíná jediným prvním krokem.“ (Sidney Sheldon americký spisovatel 1917 – 2007)

Tak přesně tímto citátem jsme se rozhodli vykročit na cestu, v jejímž průběhu bychom toho chtěli (společně s vámi) hodně změnit.

Víme, že cesta to bude dlouhá a bude složena z mnoha malých kroků, a také možná i neúspěchů … avšak věříme, že každý takový krok nás povede k dalšímu, bude pro nás všechny motivací a bude nám udávat směr. Ale abychom na ni vykročili, musíme udělat ten první, jediný a nejdůležitější krok.

Krok první – hlavní cíl pro rok 2019

Vytvoření a prosazení Etického kodexu kempaře

Všechno někde začíná. A protože bez základních pravidel či nastavení nemohou věci fungovat, rozhodli jsme se naši cestu odstartovat právě tímto.

Proč?

Protože jsme přesvědčeni, že by jej měl znát každý kempař, každý karavanista, každý zájemce o tuto formu cestování či dovolené. Bohužel, jak se často ukazuje, ne každý jej zná, dodržuje či si uvědomuje, že i tento životní styl je spojen s jistými „pravidly“.

1. Etický kodex kempaře do co největšího možného počtu PŮJČOVEN obytných vozů a přívěsů v ČR

Velice často se stává, že zájemci o pronájem obytného vozu či přívěsu neznají základní pravidla a etiketu kempování. Díky tomu pak dochází k mnoha nedorozuměním, čemuž je třeba předcházet. Proto bychom rádi v letošním roce oslovili co největší počet půjčoven, které by společně s předáním vozu na dovolenou přikládaly i tento Etický kodex kempaře.

Jste půjčovna a máte zájem společně s námi zlepšovat jméno českého karavaningu a kempování? Budeme rádi, když se nám ozvete a společně domluvíme formu spolupráce s naší asociací a šíření tohoto kodexu.

2. Etický kodex kempaře do co největšího možného počtu PRODEJEN obytných vozů a přívěsů v ČR

Nebývá to často, ale někdy se stane, že si obytný vůz či přívěs pořídí nadšenec, který se o kempování a karavaningu dozvěděl z internetu. Pročetl si vše možné, jen na jediné zapomněl – na Etický kodex kempaře, který pochopitelně do nedávna nikde nebyl oficiálně vytvořen a zveřejněn. Proto chceme oslovit co největší množství prodejců, kteří by, společně s předáním vozu, předali hrdým majitelům vozů i náš Etický kodex kempaře. Díky tomu jej majitelé vozu budou mít stále na očích a třeba jej budou i šířit dál.

Jste prodejci vozidel a máte zájem společně s námi zlepšovat jméno českého karavaningu a kempování? Budeme rádi, když se nám ozvete a společně domluvíme formu spolupráce s naší asociací a šíření tohoto kodexu.

3. Etický kodex kempaře do SPECIALIZOVANÝCH PRODEJEN kempingového vybavení

Tento úkol je nelehký, ale kdo jiný, než právě tito prodejci? Jakékoliv kempování začíná a končí u nákupu vybavení …

Jste prodejci a máte zájem společně s námi zlepšovat jméno českého karavaningu a kempování? Budeme rádi, když se nám ozvete a společně domluvíme formu spolupráce s naší asociací a šíření tohoto kodexu.

4. Etický kodex kempaře na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KEMPŮ A STELLPLATZů v České republice

Do kempů míří každoročně mnoho kempařů, a proto jsme přesvědčeni, že i zde by měl být vidět. Věříme, že díky tomu bude vaše kempování „veselejší“ a i kempy si začnou více uvědomovat, že je potřeba společně začít pracovat na zlepšení aktuální situace. Zároveň tak budou připraveni naslouchat našim dalším potřebám, které zase my, kempaři, chceme od nich.

Jste kemp a souhlasíte s námi, že je třeba začít situaci měnit a souhlasíte s naším Etickým kodexem kempaře? Budeme rádi, když se nám ozvete a společně domluvíme formu spolupráce s naší asociací a šíření tohoto kodexu.

5. Etický kodex kempaře na PŘEDNÁŠKÁCH a veletrzích spojených s kempováním a karavaningem

Rádi bychom, aby v průběhu roku byl tento kodex představován cestovateli, kempaři a karavanisty v rámci jejich přednášek, na které chodí i obecná veřejnost. Díky tomu se tak dostane ještě více do podvědomí.

Jste kempař či cestovatel realizující přednášky pro kempaře, cestovatele a obecnou veřejnost? Budeme rádi, když se nám ozvete a společně domluvíme formu spolupráce s naší asociací a šíření tohoto kodexu.

6. Sběr reálný potřeb kempařů a karavanistů

Plánujeme vytvořit několik anket, jejichž cílem bude vyhodnocení našich nejdůležitějších společných potřeb, které je třeba začít v roce 2020 řešit.

7. Příprava na krok druhý – sestavení základních informací pro zájemce o vybudování stellplatzu a příprava podkladů pro jednání s obcemi a městy

A úplně na závěr 

Bez vás, kempařů, karavanistů a cestovatelů by to nešlo. Pokud nebudeme silná členská základna, jen ztěží budeme prosazovat naše reálné požadavky. Přidáte se mezi nás?

Staňte se členem AKK ČR