Karavanisté vítáni! Nová infografika ukazuje, jak se chovat na cestách.

 • Nejste si jisti, jak se chovat při pobytu mimo kempy?
 • Začínáte cestovat a chcete se vyhnout nepříjemnostem?
 • Chcete vědět, jak se liší kempování od pouhého přenocování?
 • Hledáte způsob, jak lépe informovat své klienty o nepsaných pravidlech karavaningu?
 • Uvažujete o článku s pravidly chování na cestách a potřebujete vhodný obrazový doprovod?

S blížící se letní sezónou se na cestách objevuje ještě větší počet karavanistů než obvykle. Pro mnohé z nich to bude navíc jejich první zkušenost a někteří se zcela jistě vydají i mimo kempy a podobná zařízení. Existuje mnoho článků, které popisují, jak se v takových případech chovat, ale věříme, že obrázek řekne více než tisíc slov.

Ve spolupráci s Víťou Válkou z Camperguru připravila Asociace kempování a karavaningu ČR (AKK ČR) jednoduchou informační grafiku, která jasně ukazuje, jaké chování je vhodné, a naopak. A to moderně a názorně, bez složitého vysvětlování. I když zkušeným karavanistům pravděpodobně nepřináší nic nového, nováčkům může pomoci v pochopení základních pravidel. Pokud alespoň část zásad dodrží, prospěje to bezesporu k lepšímu vnímání karavanistů v očích široké veřejnosti.

Grafika je dostupná zdarma při dodržení několika jednoduchých podmínek. AKK ČR věří, že obrázky využijí například půjčovny v materiálech předávaných klientům či novináři v tématicky orientovaných článcích. Možností využití této grafiky je daleko více, od prodejců obytných vozů až po turistické brožury, letáky a informační cedule. Uživatelé mají možnost přidat vlastní loga, upravit barevnost a celkově přizpůsobit obrázky podle individuálních potřeb, v souladu s níže uvedenými podmínkami.

AKK ČR aktuálně nabízí hned několik variant grafiky a plánuje postupně přidávat jak další jazykové verze, tak více různých provedení.

Vhodné a nevhodné chování na cestách

V mnoha zemích Evropy je možné stát s obytným vozem mimo kempy a podobná místa. Tolerován bývá obvykle pobyt na jednu noc, ale je více než vhodné vyvarovat se nevhodného chování. Tedy vykládat nábytek mimo vozidlo, vařit či jíst venku nebo se pokoušet vypouštět odpady mimo místa k tomu určená. Podobné aktivity jsou postihovány a vedou časem k naprostému zákazu stání pro obytná vozidla v daném místě.

Stání či přenocování, i za dodržení základních pravidel, není ale zpravidla dovolené v národních parcích, na plážích apod. Doporučujeme se proto vždy seznámit se zvyklostmi a pravidly země, do které cestujete.

Kempování vs. přenocování

Rozdíl mezi kempováním a přenocováním, případně parkováním, vystihují následující obrázky. Kempování dává obecně větší možnosti pobytu mimo vozidlo. Lze si vytáhnout markýzu, připravovat jídlo venku, využívat kempovací nábytek.

Oproti tomu pro přespání nebo parkování platí jednoduché pravidlo: pro pozorovatele by se vůz měl jevit jen jako parkující. Rozdíl vystihuje tento obrázek:


Grafika ke stažení

Zde si lze stáhnout grafické soubory v rozlišení 3600 x 2400 px ve formátu jpg ve vysoké kvalitě.

Podmínky použití grafiky

Grafiku nabízenou na těchto stránkách lze využít za následujících podmínek:

 1. Je zachován text Designed by Víťa Válka podél spodní hrany vozidel
 2. Je zachováno logo Asociace kempování a karavaningu ČR, popřípadě je tato skutečnost vhodně uvedena jinak.
 3. Použití dalších log, symbolů, popisků či jiné úpravy nesmí vzbuzovat zdání, že autorem je někdo jiný.
 4. Ve výsledném díle jsou vždy použity obě hlavní části (nevhodné/vhodné, kempování/přespání), byť nemusí být nutně zobrazeny vedle sebe.
 5. Grafika nesmí být použit v případech, kdy je účelem zcela zakázat stání obytných vozidel
 6. O využití grafiky je nutné informovat (i dodatečně) zasláním e-mailu na adresu info@akkcr.cz a stručně uvést, kde byl obrázek použit. Tento e-mail může být také využit pro zaslání návrhu změn a zpětné vazby.
 7. Použití za jiných podmínek je nutné předem písemně dohodnout s AKK ČR (kontakt info@akkcr.cz)

Soubory

Nevhodné chování na cestách

Tři různá provedení lišící se barvou a mírně i kompozicí. Jeden z následujících obrázků musí být vždy doplněn ilustrací vhodného chování.

Vhodné chování na cestách

Tento obrázek znázorňuje vhodné chování při pobytu mimo kempy a doplňuje jeden ze tří předchozích.

Rozdíl mezi kempováním a přespáním

Následující dvojice obrázků zachycuje rozdíly mezi kempováním a přespáním.

Příklady možných přizpůsobení grafiky

V souladu s výše uvedenými podmínkami si lze obrázky upravit a “opatřit” třeba vlastním polepem či logy. Vozidla na obrázku tak mohou vypadat takto:

Stručné informace

O grafice: grafika vznikla díky iniciativě Asociace kempování a karavaningu ČR, obrázek pak vytvořil Víta Válka ze společnosti Camperguru. Částečnou inspirací bylo starší dílo z roku 2014 o odpovědném karavaningu ze stránek La Furgoteta (Španělsko).
Motivací všem zúčastněným bylo především odhodlání nabídnout karavanistům moderní, jednoduché a srozumitelné vysvětlení vhodného a nevhodného chování a přispět tak k lepšímu vnímání karavaningu širokou veřejností. Tvůrci se zřekli podstatné části autorských práv, aby mohla být tato grafika co nejsnáze šířena a využívána.

O Asociaci kempování a karavaningu (AKK ČR): nezisková organizace založená za účelem podpory moderního rozvoje karavaningu v České republice. Úzce spolupracuje se zákonodárci, obcemi, kraji, médii, ochranáři přírody, významnými firmami z oboru a mnoha dalšími subjekty a institucemi, aby pomáhala zlepšovat podmínky pro svobodné cestování, zvyšovat obecné povědomí o karavaningu a zviditelňovat jeho důležitou roli v cestovním ruchu.

O Camperguru: evropský projekt pro karavanisty s českými kořeny. Vybírá ta úplně nejlepší místa kam se s obytným vozem můžete vydat. Zakladatelem je Víťa Válka, designer a grafik, který s rodinou přes 10 let cestuje po Evropě.