KARAVANISTICKÁ SEZÓNA A COVID-19 – oficiální stanovisko AKK ČR

Vážení příznivci karavaningu,

s ohledem na teplé jarní počasí, prodlužující se dny a větší množství volného času způsobenou omezením pracovní činnosti řady firem, ale také probíhajícími Velikonočními svátky, si uvědomujeme velký tlak na zahájení karavanistické sezóny a trávení volného času kempováním v přírodě a karavanistickými výlety.

Asociace kempování a karavaningu ČR nemůže posuzovat oprávněnost či účinnost vládních nařízení přijatých ke snížení pandemie viru Covid-19. Všechny naše členy i ostatní karavanisty však vyzýváme, aby respektovali nařízení vlády včetně omezení volného pohybu, uvědomovali si vážnost situace a chovali se maximálně ohleduplně ke svému okolí.

Zodpovědný přístup všech občanů ČR je nezbytný k tomu, aby se opatření mohla začít uvolňovat. Postavte proto zájmy celé společnosti nad své osobní, a myslete na to, že v první linii s nebezpečnou epidemií stále bojují tisíce ohrožených zdravotníků a dalších našich spoluobčanů. Dělejme vše pro to, aby jejich práce a nasazení vlastního života nebylo zbytečné kvůli nezodpovědnému a sobeckému přístupu jedinců.

Vyzýváme také všechny kempaře, kteří za účelem skrytí se zrakům veřejnosti vyhledávají odlehlá místa v přírodě, aby respektovali zákazy vjezdu do lesů a přírodních lokalit, chránili a neznečišťovali přírodu, a nezavdávali tak veřejnosti ani úřadům důvody k dalšímu omezování volnosti kempování a karavaningu v ČR.

Soudržnost, trpělivost a ohleduplnost nejsou slabostmi, ale klíčem k poražení pandemie a uvolnění podmínek pro náš společný koníček.

Asociace kempování a karavaningu ČR.