Mýtné pro obytné automobily s celkovou hmotností nad 3,5 tuny se od 1. ledna 2021 zásadně změní. Cena se sníží až o neuvěřitelných 98 %!

Hlavní zpráva pro nás karavanisty – mýtné bude řádově levnější a nebude už strašákem při provozování obytných vozů nad 3,5t. Tedy alespoň v ČR.

S radostí všem karavanistům sdělujeme, že vládní nařízení, které bylo schváleno 16. listopadu 2020, a kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb. o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, se podařilo schválit. Nové sazby přináší opravdu razantní snížení, v některých případech až o 98 % proti stávajícím cenám.

 To vše se povedlo mimo jiné díky úzké spolupráci mezi poslancem a nadšeným karavanistou Janem Richterem (ANO) a zástupci ministerstva dopravy. Zástupci Asociace kempování a karavaningu ČR mj. byli po celou dobu těchto jednání v úzkém kontaktu s panem poslancem a do procesu úpravy vládního nařízení přinesli řadu podkladů reflektujících současný stav trhu s obytnými vozidly a karavanistické komunity, stejně jako požadavků soukromých i komerčních subjektů na karavanovém trhu.

 „Změna mýtné sazby pro obytná vozidla je ohromná a karavanisty díky tomu čeká od 1.ledna 2021 výrazná úspora,“ říká předseda Asociace kempování a karavaningu ČR Jan Bordovský.

Jaké jsou hlavní změny?

U běžného obytného vozu se dvěma nápravami, spadajícího do kategorie více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny, s emisní normou Euro 6, se například sazba sníží z dosavadních 1,67 Kč/km na 0,044 Kč/km dálnice. U starších vozů ve stejné kategorii, avšak v Emisní třídě III, bude sleva ještě výraznější (z původních 2,82 Kč/km na 0,056 Kč/km).

Konkrétní příklad úspory od roku 2021:

Jedeme-li obytným vozem o váze 4,5 tuny a v emisní třídě EURO V cestu Praha – Brno, tj. 200 km, do konce roku 2020 budeme hradit mýtné ve výši 466,- Kč. Pojedeme-li tuto cestu od 1. ledna 2021, částka za mýtné bude 9,60 Kč. To je 48x méně!

Mýtné se bude od nového roku skládat ze tří složek:

  • poplatku za pozemní komunikaci
  • poplatku za znečištění ovzduší
  • poplatku za hluk z provozu

Nově se také nebudou účtovat příplatky za páteční provoz v čase od 15 do 21 hodin, neboť se ukázalo, že tento příplatek nemá na páteční provoz žádný vliv.

Přibyla nová kategorie 3,5-7,5 tuny

Díky novému dělení podle hmotnostních kategorií nebudou majitelé obytných vozidel kategorie M1 spadat do sazby společně s dvanáctitunovými vozidly. Mění se i rozdělení podle emisních tříd, a to nově na kategorie EURO 0–IV; EURO IV, EEV; EURO VI a lepší než EURO VI.

„Velice nás těší, že se takto významnou nespravedlnost vůči řidičům obytných vozidel konečně podařilo díky úspěšné spolupráci Asociace s vládními představiteli vyřešit. Naše práce a úsilí tím ale ještě nekončí,“ dodává karavanistka a další z hlavních zakladatelů AKK ČR Klára Hájek Velinská.

Nové sazby přehledně

(Obytná auta kategorie 3,5 t – 7,5 t se dvěma nápravami)

 Dálnice ve dne/noci (Kč):

  • EURO 0–IV: 0,056/0,057
  • EURO IV, EEV: 0,048/0,048
  • EURO VI: 0,044/0,045
  • emise lepší než EURO VI: 0,042/0,042

Silnice I. třídy ve dne/noci (Kč):

  • EURO 0–IV: 0,036/0,036
  • EURO IV, EEV: 0,027/0,028
  • EURO VI: 0,024/0,024

emise lepší než EURO VI: 0,021/0,022