Na čem aktuálně pracujeme v AKK ČR

I když jsme poslední dobou možná příliš neinformovali, stále aktivně pracujeme na plnění našich cílů. Přinášíme vám proto malý souhrn toho, co pro Vás děláme v posledních týdnech. O některých tématech se později rozepíšeme podrobněji. Nyní alespoň stručný přehled:

  • Zásadní je naše aktivní účast při jednání o změně mýtného pro obytné vozy nad 3,5 t. Jednání jsou náročná a podrobnosti zatím nemůžeme sdělovat, ale věříme v dobrý konec!
  • Zahájili jsme jednání s velkou sítí čerpacích stanic o vytvoření zázemí pro karavanisty!
  • Jako první jsme otevřeli legislativní problematiku „stellplatzů“, poslali jsme návrh zákona, dlouhodobě sledujeme výstavbu STPL a poskytujeme v této oblasti konzultace.
  • Jsme stále v kontaktu s jednotlivými kraji i Asociací krajů ČR a řešíme s nimi otázky plošného budování karavanových stání. Cílem je funkční systém a spokojenost všech stran.
  • Projekt „Karavany v první linii“ jste měli možnost sledovat nejen zde, ale i v médiích. V souvislosti s ním řada věcí stále dobíhá a na podzim připravujeme slavnostní setkání všech, kteří nezištně pomáhali.
  • Na léto pro vás připravujeme facebookovou soutěž a na podzim také možnost společného setkání.

Děkujeme a Vaši podporu a za to, že v tom jedete s námi!

Vaše AKK ČR