Návštěva Kraje Vysočina

Včera jsme na pozvání navštívili Krajský úřad Kraje Vysočina. Cílem setkání bylo seznámení se s potřebami karavanistů a konzultace v rámci možného vypsání dotací pro výstavbu karavanových stání v tomto kraji.

Jsme rádi, že i tento kraj si uvědomuje naše potřeby, stejně jako je rozhodnut i zde rozšířit tolik potřebnou infrastrukturu pro naše obytné vozy a karavany. Výsledkem jednání bylo:

  • AKK ČR poskytne online „seminář“ pro zástupce dílčích regionů v tomto kraji a seznámí je detailněji s našimi potřebami.
  • AKK ČR poskytne ucelený dokument obsahující všechny potřebné informace týkající se technických parametrů a další nezbytné informace pro jejich výstavbu.
  • AKK ČR bude partnerem při sestavování výzvy, jako tomu bylo u Libereckého kraje a Jihočeského.

AKK ČR jede dál, máme radost že spolupráce se kraji se daří a pokud i vy nás chcete podpořit, staňte se naším členem – věřte, že to má smysl! Děláme to pro nás.

Vaše AKK ČR