Novela stavebního zákona obsahuje důležitou novinku pro karavanisty

Prezident Petr Pavel podepsal 22. května dlouho očekávanou novelu stavebního zákona. Jedná se o důležitý zákon nejen pro všechny občany, velkou novinku přináší také pro karavanisty! Na prosazení potřebných změn Asociace kempování a karavaningu ČR (AKK ČR) pracovala několik let.

Nový stavební zákonschválila Poslanecká sněmovna již v roce 2021. I díky intenzivní práci naší Asociace kempování a karavaningu (AKK ČR) tato novela zavedla poprvé do české legislativy pojem „stání pro obytné automobily a obytné přívěsy“. Zákon však bohužel nevstoupil v plném znění v platnost a nová vláda dokonce minulý rok do Poslanecké sněmovny poslala novelu bez tohoto pojmu.

AKK ČR tak opět hledala mezi zákonodárci podporu pro vrácení tohoto druhu stavby zpět do znění zákona. Vynaložené úsilí se nakonec vyplatilo, protože stání pro obytné automobily a obytné přívěsy bylo do novely zákona nejen vráceno, ale dokonce se podařilo jej zařadit mezi drobné stavby! Velké díky patří především poslanci Ladislavu Oklešťkovi, předsedovi Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Co znamená „drobná stavba“?

Stání pro karavany jako drobná stavba je pro rozvoj infrastruktury pro karavaning mimořádně důlěžitou změnou. Drobné stavby jsou nejjednoduším možným způsobem schvalování u nás. Nepotřebují povolení stavebního úřadu, odbornou stavební firmu ani zpracovatele projektové dokumentace. Potřeba je pouze stavební dozor nebo stavbyvedoucí.

Tato významná novelizace znamená maximální zjednodušení celého procesu povolování karavanových stání a Asociace kempování a karavaningu ČR tak úspěšně naplnila jeden ze svých hlavních cílů.

Potřebných změn se dočkali i provozovatelé a majitelé kempů, mnohým se usnadní výstavba a rekonstrukce staveb pro rekreaci či možnost ve svých kempech bez problému umístit mobilní domy. A samozřejmě zřídit i místa pro obytná vozidla.

Naše aktivity tímto úspěchem však nekončí, i nadále pokračujeme ve snaze vytvořit pro karavaning vstřícnou, přehlednou a moderní legislativu. Podpořit nás může každý, ať již karavanista či jen příznivec tohoto druhu cestování. Svým členstvím vyjádříte nejen podporu našim aktivitám, ale v případě zájmu se do činnosti AKK ČR můžete aktivně i sami zapojit. Více informací o členství získáte zde.


Co znamená zařazení stání pro obytné automobily a obytné přívěsy mezi drobné stavby?

Jedná se o nejjednodušší možný způsob schvalování staveb, jak ostatně nejlépe ilustruje obrázek z materiálů Ministerstva pro místní rozvoj ČR: