Otevřený dopis vládě ČR – Představení Záchranného plánu pro pronajímatele obytných vozů

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády,

dovolujeme si Vám jménem pronajímatelů obytných vozů v České republice zaslat tento otevřený dopis.

Pronajímatelé obytných vozů poskytují dle § 1a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, služby cestovního ruchu. Cestovní ruch patří od vyhlášení nouzového stavu k nejvíce postiženým odvětvím. Podnikatelé v cestovním ruchu se potýkají s téměř nulovými tržbami při současném tlaku klientů na vracení již poskytnutých záloh, a to také záloh na služby, které by – v případě pozitivního vývoje onemocnění COVID-19 a odpovídajících reakcí při rušení zavedených restrikcí – mohly být poskytnuty. Klienti mají obavu z cestování obecně a budou ji mít dlouhodobě, obnovení důvěry v cestování bude velmi pomalé.

Pronájmy obytných vozů se v České republice zabývá několik stovek subjektů, od osob pronajímajících svůj vlastní obytný vůz po přibližně dvacítku společností, které nabízejí k pronájmu více než 10 obytných vozů. Některé společnosti mají ve svém portfoliu mnoho desítek obytných vozů. Zejména v případě těchto společností, jejichž bilanční suma se blíží nebo i přesahuje 100 mil. Kč, je situace související s téměř absolutním zastavením cestovního ruchu těžko zvladatelná a může v horizontu týdnů vést k zásadním hospodářským problémům, obzvláště pro společnosti z větší míry závislé na externím financování. Navzdory této skutečnosti to byli právě pronajímatelé obytných vozů, kdo spontánně a na své náklady zajišťovali a v mnoha případech ještě zajišťují nouzové ubytování nebo zázemí ve svých obytných vozech pro nemocniční a zdravotní personál nebo v terénu zasahující policisty.

Typická roční tržba z pronájmu obytného vozu je 300 tis. Kč, k této tržbě se vztahují náklady ve výši typicky 200 tis. Kč. Pro společnost s flotilou 50 obytných vozů znamená zmrazení cestovního ruchu propad tržeb o 15 mil. Kč při současně téměř neovlivnitelných nákladech 10 mil. Kč. Další ztráta může být v případě dlouhodobě zmrazeného cestovního ruchu způsobena poklesem hodnoty obytných vozů a s tím související nemožností jejich prodeje za plánované ceny po použití k pronájmu. Tato ztráta se může pohybovat v podobných hodnotách jako roční propad tržeb.

Subjekty zastupující podnikatele v jednotlivých odvětvích připravují záchranné plány. Za podnikatele v cestovním ruchu je připravuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Žádný z podepsaných zástupců pronajímatelů obytných vozů nebyl při vytváření záchranného plánu tvůrci plánu osloven a plán byl již předán Vládě ČR. Proto se podepsaní zástupci rozhodli předat Vládě ČR vlastní záchranný plán.

Záchranný plán, vědomi si Vašeho vytížení zvláště v dnešní situaci, specifikujeme krátce, v šesti odstavcích. Jeho účelem je záchrana subjektů pronajímajících obytné vozy – podnikatelů poskytujících služby cestovního ruchu. Zčásti reaguje na záchranný plán předaný Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Podepsaní zástupci pronajímatelů obytných vozů upozorňují na skutečnost, že jakákoli opatření schválená na podporu subjektů podnikajících v cestovním ruchu, která by nepokrývala pronajímatele obytných vozů, by způsobila jejich další relativní nevýhodu na trhu služeb cestovního ruchu.

Záchranný plán pro pronajímatele obytných vozů

1. Harmonogram rušení restriktivních opatření

 • pro podnikatele v cestovním ruchu je klíčová informace o harmonogramu rušení restriktivních opatření
 • v současné době není možné z důvodu chybějících informací přijmout velké procento z extrémně sníženého počtu docházejících objednávek – pro pronajímatele obytných vozů jsou velkým problémem chybějící informace o možnosti překročení státních hranic, o možnosti využití služeb kempů, restaurací a dalších turisticky relevantních zařízení v dalším období
 • minimální množství přijatých objednávek se týká pouze klientů, kteří plánují cestu s obytným vozem jen po ČR a jsou připraveni kempovat „na divoko“, mimo kempy a jiná vhodná zařízení
 • jasný harmonogram rušení restriktivních opatření by případně umožnil přijmout větší procento objednávek a zabezpečil by alespoň částečné zvýšení tržeb na stále velmi problematickém trhu

2. Snížení sazby DPH

 • pronajímatelé obytných vozů uplatňují při poskytování svých služeb v současnosti platnou základní sazbu DPH ve výši 21 %, některé jiné služby cestovního ruchu jsou zatíženy sníženou sazbou DPH ve výši 15 %
 • SOCR ČR požaduje snížení sazby DPH v oblasti služeb cestovního ruchu na 10 %
 • pronajímatelé obytných vozů požadují stejnou sazbu DPH pro všechny služby cestovního ruchu tak, aby nadále nebyli znevýhodňováni odlišnou sazbou DPH a byla tím odstraněna významná konkurenční nevýhoda
 • zástupci pronajímatelů obytných vozů dále upozorňují, že DPH zatěžující jejich služby byla v předchozích sezónách a za stabilních okolností nadále bude vybírána z podstatné části za přenocování mimo území ČR, což je mezi službami cestovního ruchu specifikum ve prospěch rozpočtu ČR

3. Posílení likvidity podnikatelů

 • podepsaní zástupci požadují redukci množství informací sdělovaných pro participaci na záručních a úvěrových programech COVID na nezbytně nutnou míru tak, aby se na programech COVID mohli podílet i menší podnikatelé, kteří za standardních okolností o žádnou podporu nežádají a nejsou zvyklí podávat výkazy v současně požadovaném rozsahu
 • v případě potřeby zástupci pronajímatelů využijí již projednávané programy odložení splátek úvěrů a odložení splatnosti nájemného

4. Kompenzace mezd zaměstnanců

 • v rámci programu Antivirus
 • zástupci pronajímatelů navrhují pro podnikatele v cestovním ruchu režim 50/50 na dobu 1 roku – zaměstnanec vykonává svoji práci za 100 % mzdu, avšak odvádí omezený objem práce v důsledku radikálního snížení poptávky – stát se na mzdě včetně odvodů podílí 50 %
 • tento režim je z důvodu sezónnosti nutné zachovat od dubna 2020 min po dobu 12 měsíců – do začátku následující sezóny
 • pronajímatele obytných vozů zasahují současná restriktivní opatření extrémním způsobem, pokrývají začátek a pravděpodobně podstatnou část sezóny, kdy přibližně 90 % tržeb oboru vzniká každoročně v období od dubna do září – za toto období musí vytvořit prostředky na pokrytí nákladů, mj. nájmů, mezd, pojištění, splátek obytných vozů, ve zbývající části roku

5. Státní podpora domácího cestovního ruchu

 • SOCR ČR požaduje vytvoření systému státem dotovaných poukázek pro spotřebu v oblasti domácího cestovního ruchu
 • zástupci pronajímatelů obytných vozů požadují participaci na tomto programu, v opačném případě by došlo k dalšímu prohloubení konkurenční nevýhody tohoto oboru

6. Marketingová podpora cestovního ruchu

 • zástupci pronajímatelů obytných vozů požadují účast na státem organizovaných marketingových kampaních pro podporu cestovního ruchu v ČR

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, jsme si vědomi nutnosti vládou zavedených opatření a na veškerá opatření k zamezení šíření koronaviru reagujeme při provozu našich společností.

Žádáme Vás o pochopení naší situace, kdy jsme jako subjekty na trhu cestovního ruchu velmi výrazně postiženi vzniklou situací a přijatými opatřeními. Věříme, že projednání a přijetí požadavků námi představeného záchranného plánu umožní přežít složitou dobu většině subjektů našeho oboru, s pozitivním důsledkem zachování pracovních míst mj. pro dlouhodobě školené specialisty. Naopak vyloučení našeho oboru z podpůrných opatření pro cestovní ruch obecně by dále zhoršilo naši situaci, ocitli bychom se v dále prohloubené konkurenční nevýhodě, omezující možnosti získat odpovídající procento z objednávek na již tak silně zasaženém trhu cestovního ruchu. Investice uskutečněné na základě dlouhodobé péče o rozvoj našich společností a klientské základny by tak přišly vniveč.

Věříme ve Vaše pochopení a ochotu zabývat se předloženým Záchranným plánem pro pronajímatele obytných vozů. Věříme, že společně najdeme řešení, které zabezpečí kontinuitu provozu našich společností a tím i celého, v posledních letech výrazně se rozvíjejícího, oboru pronájmu obytných vozů, přinášejícího „jinou“ dovolenou mnoha tisícovkám českých rodin.

S úctou,

Asociace kempování a karavaningu, z.s., | Za Humny 497, 250 81 Nehvizdy | koordinátor Záchranného plánu pro pronajímatele obytných vozů a odesílatel Otevřeného dopisu | tel. (+420) 602 61 92 65 | e-mail info@akkcr.cz | www.akkcr.cz

Daniel Havelka | jednatel společnosti AutoPartner PLUS s. r. o.|České mládeže 1272/107, 460 06 Liberec 6 |tel. (+420) 777 57 57 57 | e-mail daniel.havelka@autopartner.cz | www.obytnevozypujcovna.cz

Filip Guryča | předseda představenstva společnosti Blue Rent, a.s. | Modřanská 394/102, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky | tel. (+420) 773 65 62 73| e-mail filip@bluerent.cz| www.bluerent.cz

Petr Tesner | jednatel společnosti Caravan Centrum Pardubice s. r. o. | č. p. 65, 533 45 Stéblová | tel. (+420) 606 661 608 | e-mail tesner@cpce.cz | www.cpce.cz

Vladimír Horký | jednatel společnosti Karavan Centrum HYKRO, s.r.o. | Pod Zbuzany 1, 155 00 Praha 5 – Řeporyje | tel. (+420) 608 21 00 35 | e-mail horky@hykro.cz| www.hykro.cz

Jan Červinka | jednatel společnosti Hyundai Centrum Praha s. r. o. | Českobrodská 42, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel. (+420) 703 858 801 |jan.cervinka@car-star.cz | www.car-star.cz

Miloslav Novák | předseda představenstva společnosti Airwaynet a.s, provozovatel služby Karavany Česko | , Hládkov 920/12, 169 00 Praha 6 | tel. (+420) 739 45 53 52| e-mail miloslav.novak@airwaynet.cz| www.karavanycesko.cz

Vyjádření ministerstev

MMR – po kliknutí ZDE se otevře vyjádření

MPO – po kliknutí ZDE se otevře vyjádření

MF – po kliknutí ZDE se otevře vyjádření