Podpora výstavby karavanových stání v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program Podpora cestovního ruchu, v rámci něhož je mimo jiné také možnost získat dotaci na vybudování karavanových stání (vhodné zejména pro obce). S krajem na tomto tématu AKK ČR dlouhodobě spolupracuje a jsme rádi, že se podařilo program vypsat.

Základní parametry výzvy:

  • Vyhlášení programu: 1. 12. 2021 – 2. 1. 2022
  • Příjem žádostí: 3. 1. 2022 – 10. 1. 2022 do 17:00 hod.
  • Maximální bodové zvýhodnění projektů zaměřených na budování karavanových stání (stellplatzů)
  • Max. výše dotace 450.000 Kč, podíl MSK na uznatelných nákladech max. 70 %

Odkaz na podmínky programu (dotační titul Podpora kempování).