Podpora výstavby karavanových stání ve Zlínském kraji a pozvánka na seminář

Zlínský kraj dne 22.srpna 2023 vyhlásil dotační program zaměřený na podporu výstavby karavanových stání a servisních stanic.  Žadatelé mohou získat dotaci až do výše 70 procent nákladů na projekt, maximálně 600.000 Kč a projekt musí být realizován do konce srpna roku 2025.  Pro tento dotační titul je alokována částka tři miliony korun z rozpočtu Zlínského kraje.

Asociace kempování a karavaningu ČR, z.s. (dále jen AKK ČR) se na přípravě programu podílela a její zástupci se on line zúčastní  semináře, který pro zájemce uspořádá krajský úřad  Zlínského kraje. Seminář se uskuteční dne 6.9.2023 od 13:00 ve velké zasedací místnosti Zlínského kraje (16. patro). Zájemci mohou bližší informace a přístupové údaje získat na Odboru strategického rozvoje kraje, Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel. 577 043 404, nebo potvrdit osobní účast na semináři e-mailem na adresu: dana.koplikova@zlinskykraj.cz

Informace o vhodných řešeních karavanových stáních včetně příkladů možných provedení jsou pak  volně dostupné na stránkách AKK ČR, z.s. : https://akkcr.cz/informacni-brozura-stani-pro-karavany/.


Úvodní obrázek: wikimedia