Odborné služby AKK ČR pro karavanistickou veřejnost a členy

Asociace kempování a karavaningu již delší dobu poskytuje našim členům, veřejnosti, komerčním subjektům i samosprávám odborné služby, z nichž získává prostředky na vlastní fungování a činnost. Pokud byste měli o jakoukoli z těchto služeb zájem, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Služby pro veřejnost

SlužbaPopisCena
Reklama nebo článek v Katalogu karavanových stání vydávaném pravidelně AKK ČR.AKK ČR vydává každoročně katalog karavanových stání a servisních míst v ČR. Vychází v tištěné i elektronické podobě. Katalog je k dispozici široké veřejnosti zdarma. Zájemcům umožníme zveřejnění inzerce případně PR článku.15.000,- Kč
/strana inzerce
Článek dle délky a povahy

Služby pro členy

Následující služby jsou poskytovány pouze členům AKK ČR. Získané materiály a informace nelze dále prodávat, bezúplatně poskytovat třetím osobám či zveřejňovat bez písemného souhlasu AKK ČR.

SlužbaPopisCena
Oponentura či revize připravovaných projektů výstavby karavanových stáníBěhem budování karavanového stání je nezbytnou součástí příprava projektu. AKK ČR poskytuje konzultace investorům a případně projektantům tak, aby bylo minimalizováno riziko opakovaného přepracovávání projektů na žádost stavebního úřadu.
Ze zkušeností víme, že řadě problémů lze předejít včasnou konzultací nebo revizí předkládaného projektu.V případě čerpání dotace lze tento náklad považovat za uznatelný a lze jej tedy zpětně nechat z dotace proplatit.
5.000,- Kč jednorázová revize
Informační balíček pro zájemce o výstavbu karavanového stání případněSoučástí balíčku je ucelená úvodní sada informací potřebných pro správnou přípravu projektu výstavby karavanového stání.

Zájemce obdrží detailní materiály, které se zaměřují zejména na:

– Typy karavanových stáních
– Vybavení stání a poskytovaný servis
– Způsoby využívání stání ze strany turistů
– Související legislativa
– Porovnání se zahraničím.
– Ukázkový projekt.

V případě čerpání dotace lze tento náklad považovat za uznatelný a lze jej tedy zpětně nechat z dotace proplatit.
10.000,- Kč
poskytnutí materiálů
Konzultace k tématům přípravy, výstavby a provozu karavanových stáníchV průběhu přípravy, schvalování, výstavby a pak i provozu karavanového stání se často dostávají investoři do situací, kdy se na ně obrací orgány státní správy a samosprávy s nezřídka kontroverzními požadavky.

AKK ČR je schopna v této oblasti poskytnout poradenskou službu.
Úvodní stručná informace zdarma.

Zpracování podrobnějšího vyjádření:

1.500,-Kč
za každou započatou hodinu
Osvětové a vzdělávací přednášky ke karavanovým stánímKaravanová stání jsou v České republice stále poměrně novým a ne příliš rozšířeným fenoménem. AKK ČR pořádá osvětové a vzdělávací přednášky.

Výstupem této služby je workshop v době trvání 2h.
4.000,- Kč

Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.