Proběhla členská schůze

Děkujeme členům za účast na včerejší členské schůzi. Ti z vás, kdo se nemohli připojit obdrží v nejbližších dnech do emailu zápis, kde budou shrnuty nejdůležitější věci, které tam zazněly. Zároveň děkujeme členům za nápady a nabídky pomoci, které rozhodně využijeme, protože jak zaznělo – potřebujeme i vaši aktivitu, práce nás čeká ještě hodně.

My zakladatelé tuto schůzi hodnotíme jako velice úspěšnou a doufáme, že se na ní povedlo vás více seznámit s tím co a hlavně proč to děláme.

Klára, Honza a Jakub