Revize plynu od 1.7.2022 nově

K 1.7.2022 vstupuje v platnost Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Po dlouhých 44 letech tak definitivně končí platnost vyhlášky č. 85/1978 Sb.  a povinnosti v této oblasti tak nyní již nejsou stanoveny vyhláškou, ale Nařízení je vydáno na základě zmocnění ze zákona č. 250/2021 Sb., tedy Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Provádění případných revizí plynových rozvodů a zařízení v obytných autech a přívěsech tak po tomto datu má být prováděno v souladu s tímto novým nařízením. Nařízení ze zrušené vyhlášky v mnohém vychází, zůstává tak zachován tříletý interval provozních revizí. Nařízení stanoví i povinné údaje pro vystavení revizní zprávy.

Blízká budoucnost ukáže, jaké všechny změny toto nové Nařízení do naší oblasti vnese – nicméně pokud si necháváte provádět v těchto dnech revizi svého obytného vozidla, ujistěte se, že je prováděna podle tohoto předpisu.