Slovinsko: pro sezónu 2023 se servisními místy pro obytná auta na dálnicích

Společnost DARS, zajišťující  výstavbu, správu a údržbu dálnic a rychlostních silnic ve Slovinsku, se rozhodla zrekonstruovat 12 malých odpočívadel tak, aby odpovídala nárokům a očekáváním čím dál tím více náročných cestovatelů.   Odpočívky jsou rekonstruovány v jednotném stylu  a jejich součástí bude kromě parkovacích míst a občerstvení i moderní sociální zařízení, dětské hřiště a místo pro odpočinek a rekreaci. To bude vybaveno stoly, lavicemi a venkovním fitness zařízením. Všech dvanáct míst bude pro větší bezpečnost vybaveno kamerovým dohledem, počítá se i s instalací dobíjecích stanic pro elektromobily a informačních tabulí s turistickými informacemi.

Na každém nově opraveném odpočívadle budou navíc vyčleněna i  místa pro stání obytných aut a servisní bod. Na sloupku bude dostupné napojení na elektřinu, kohoutek pro pitnou vodu a možnost vyprázdnit WC kazetu.   

 

První  zrekonstruovaná odpočívka Studenec Sever na dálnici A1  již byla předána do provozu začátkem listopadu, bohužel z technických důvodů zde chybí vozovková vpusť pro odpadní šedou vodu.  Do konce měsíce pak bude  zprovozněno  i těchto dalších šest míst:

  • Studenec jug (A1),
  • Povodje vzhod (A2), 
  • Lipce jug (A2), 
  • Zima sever (A1) , 
  • Polskava vzhod (A1),
  • Dolinsko jug (A5)

 

Minulý měsíc také započaly práce na zbývajících odpočívkách, jedná se o lokality: Zima jug, Polskava zahod , Povodje zahod, Lipce sever a Risnik (A1).  Tato místa budou zprovozněna  do konce května 2023, tedy ještě před začátkem hlavní turistické  sezóny. 

Tento počin slovinské obdoby našeho ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) je dokladem, že při troše dobré vůle a s minimálními vícenáklady lze vyhovět potřebám karavanistů a zvýšit atraktivitu země pro zahraniční návštěvníky. Ostatně zahraniční karavanisté utratí i při kratší návštěvě této alpské země  či tranzitu do Chorvatska částku blížící se sto eurům a  vyplatí se jim tedy nabídnout služby, které jejich pobyt v zemi prodlouží

 

Bližší informace:

Obrázky převzaty z TZ DARS