Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke spaní v obytných vozech/karavanech

S dovolením sdílíme přes Asociaci kempů České republiky:

Podle usnesení vlády ze dne 26. října 2020, č. 1102, o přijetí krizového opatření, s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod., se v bodech I. a II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky (s některými výjimkami).

Dále se v bodě III. uvedeného usnesení mj. nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II. Konstatuji, že z uvedeného vyplývá, že fyzické osoby mají nařízeno pobývat v místě svého bydliště (přičemž obytný automobil zpravidla není místem bydliště – v mobilních obydlích žije zanedbatelné množství lidí).

Uvedené usnesení nerozlišuje, zda se osoby pohybují pouze samy, nebo při tom využívají dopravní prostředky. Fyzické osoby tak mohou být mimo své bydliště v obytném automobilu či karavanu (ať už jedoucím, nebo stojícím) jen z důvodů uvedených mezi výjimkami ze zákazu volného pohybu osob. Přitom je nutné rozlišovat výjimky ze zákazu platné pro dobu od 21:00 hod. do 04:59 (v bodu I.) a výjimky pro dobu od 05:00 hod. do 20:59 hod. (v bodu II.).

Vaše AKK ČR