STATISTIKA: Registrace nových rekreačních vozidel v ČR 05/2022

V  květnu 2022 se registrovalo v České republice celkem  210 obytných aut a 102 obytných přívěsů. Minulý rok bylo  v květnu  registrováno 271 obytných aut a 106 přívěsů,  což pro obytná auta znamená meziroční pokles o 23%, naopak u přívěsů jen o zanedbatelná čtyři procenta. Třetím měsícem tak pokračuje pokles počtu registrací, zejména u autokaravanů – v únoru 2022 se jednalo o meziroční propad o 11%, v dubnu o 20% a v květnu o již zmíněných 23%. Pokles je dobře vidět z grafů měsíčních registrací za uplynulé roky:

 

Jakkoliv procentuální poklesy vypadají hrozivě, není tomu tak. Celkový počet všech registrovaných nových obytných vozidel za prvních šest měsíců tohoto roku bude vyšší než za celý rok 2018. Tehdy se od ledna do prosince registrovalo 1060 aut a 368 přívěsů, přičemž za prvních pět měsíců   letošního roku přibylo již  980 nových obytných aut a 324 přívěsů.  Navíc dochází k výraznému poklesu jen u obytných automobilů, obytné přívěsy se i nadále registrují téměř ve stejných počtech jako v rekordním minulém roce 2021.  Tuto skutečnost pěkně ilustrují následující kumulativní grafy počtu registrací:

Za poklesem počtu registrací obytných automobilů je třeba vidět souhru   negativních vlivů, které  navíc přetrvávají. Jedná se zejména o problém s dodávkami základních podvozků Fiat Ducato  a chybějí  komponenty a některé díly pro dokončení vozidel.  Aktuálně se uspokojují především objednávky z minulého roku.  Zatím nelze pozorovat pokles zájmu o obytná vozidla z důvodu vzrůstu cen pohonných hmot nebo celkového zhoršení ekonomické situace. Tyto faktory mohou ovlivnit spíše objednávky a dodávky v roce 2023 a 2024.