TISKOVÁ ZPRÁVA Kempování “na divoko” má svá pravidla

Asociace kempování a karavaningu ČR vyzývá cestovatele v obytných vozidlech k dodržování předpisů a ohleduplnosti ke svému okolí.

V souvislosti s narůstající oblibou karavaningu a individuální autoturistiky, při nichž dochází čím dál více také ke kempování a přespávání v obytných vozidlech ve volné přírodě tzv. „na divoko“, se tato problematika stále častěji stává středem pozornosti médií a terčem kritiky veřejnosti i samospráv v dotčených lokalitách.
Naposledy bylo o tomto problému šířeji hovořeno 11. července 2020 v pořadu Události v České televizi, kdy reportáž zmiňovala problémy a důsledky takového počínání, porušování dopravních předpisů, zákonů na ochranu přírody či zanechávání nepořádku v chráněných přírodních lokalitách. (reportáž najdete tady)

Asociace kempování a karavaningu ČR (AKK ČR), která se touto záležitostí dlouhodobě zabývá, vyzývá všechny příznivce karavaningu, svobodného cestování a volného kempování k dodržování platných zákonů, dopravních předpisů, místních vyhlášek či zásad chování v chráněných krajinných oblastech a přírodních parcích, stejně jako k respektování místních zvyklostí a soukromého vlastnictví v ČR i zahraničí.

Velká obliba kempování ve volné přírodě je způsobena zčásti také zcela nedostatečnou infrastrukturou servisních míst (tzv. STPL), které majitelům obytných vozidel umožňují přespávat na vyhrazených stáních vybavených mimo jiné výlevkou na odpadní vodu a chemickou toaletu, což snižuje riziko znečištění volné přírody. Zde se otevírá pro obce i podnikatele v turisticky atraktivních lokalitách velký prostor, neboť majitelé obytných vozidel jsou z pohledu cestovního ruchu mimořádně atraktivní skupinou.

Při plánovaném nocování nebo delším pobytu v přírodě s obytným vozidle AKK ČR apeluje především na dodržování těchto zásad:

● Dodržování dopravního značení – zákaz vjezdu, zákaz stání či parkování, parkovací zóny, zákaz nočního stání obytných vozidel v nočních hodinách (upraveno značením na začátku obce).
● Dodržování zákazů vjezdu do lesa, na lesní, polní a jiné účelové komunikace.
● Seznámení se s pravidly přírodních parků, chráněných krajinných oblastí apod., a to zejména v oblasti vjezdu, parkování, koupání ve vodních plochách či rozdělávání ohně.
● Respektování soukromého vlastnictví – pokud si nejste jisti, zda můžete nocovat na vybraném místě, informujte se u místní samosprávy, starosty obce či u místních obyvatel.
● Neblokování účelových komunikací, sloužících k obsluze polí, luk, lesních ploch, těžbě dřeva apod. a nevjíždění do rozmoklých ploch.
● Dodržování místních zvyklostí a nočního klidu.
● Nevylévání odpadní vody či chemických toalet na místě, které k tomu není určeno.
● Neznečišťování svého okolí výkaly (svými ani svých zvířat) a hygienickými pomůckami.
● Udržování pořádku a důsledný úklid po svém pobytu.

AKK ČR k tomuto tématu vydala již v minulém roce tzv. Etický kodex kempaře, jehož plné znění je zdarma dostupné na této adrese: akkcr.cz

Dodržování uvedených doporučení nemá za cíl omezovat svobodu kempování a karavaningu v ČR, naopak je nezbytným předpokladem k tomu, aby byla karavanistická veřejnost brána jako atraktivní a vítaná součást cestovního ruchu. Zkušenosti ze zahraničí, ale stále častěji i České republiky, jednoznačně ukazují, že uvedených zásad a zákonů vede k přibývání zákazů kempování a omezování prostoru pro tento styl trávení volného času.

Věříme, že důkladnou osvětou a vyžadováním dodržování těch nejzákladnějších principů lidské slušnosti a ohleduplnosti, se nám společně podaří zachovat svobodu kempování v co nejšírší podobě.