TZ: Mapa Dálničních poplatků pro obytná vozidla v Evropě

Jedním z cílů Asociace kempování a karavaningu (AKK ČR) je i zlepšení informovanosti karavanistů. Proto jsme rádi podpořili iniciativu společnosti Camperguru, která  zapracovala data poskytnutá AKK ČR i našimi členy do graficky povedené mapy Dálničních poplatků pro obytná vozidla v Evropě. Součástí je i seznam oficiálních obchodů s dálničními známkami, aby se cestovatelé vyhnuli nakupování předražených známek z neoficiálních prodejních míst, a ušetřili tak při cestování často nezanedbatelnou částku. 

Mapa je dále doplněna podrobným popisem podmínek placení dálničních poplatků v jednotlivých evropských zemích a společnost Camperguru zajistila překlad do dalších jazyků, například němčiny, angličtiny nebo španělštiny. Z úsilí českých karavanistů tak mohou těžit i naši kolegové v dalších evropských zemích. 

Mapa i článek jsou dostupné v anglické jazykové verzi zde:
https://camperguru.com/motorway-and-road-tolls-for-caravanners-in-europe/

Českou verzi si lze stáhnout ve formátu pdf stáhnout přímo zde:

O Asociaci kempování a karavaningu (AKK ČR): nezisková organizace založená za účelem podpory moderního rozvoje karavaningu v České republice. Úzce spolupracuje se zákonodárci, obcemi, kraji, médii, ochranáři přírody, významnými firmami z oboru a mnoha dalšími subjekty a institucemi, aby pomáhala zlepšovat podmínky pro svobodné cestování, zvyšovat obecné povědomí o karavaningu a zviditelňovat jeho důležitou roli v cestovním ruchu.

O Camperguru: evropský projekt pro karavanisty s českými kořeny. Vybírá ta úplně nejlepší místa kam se s obytným vozem můžete vydat. Zakladatelem je Víťa Válka, designer a grafik, který s rodinou přes 10 let vyráží po Evropě.