Zákazy v Moravském krasu? Jsou i jiná řešení!

Narůstající počet karavanistů je v oblasti cestovního ruchu vnímán jako pozitivní jev a v poslední době nabral nevídanou rychlost. Je ale také skutečností, že roste počet negativních případů, spojených s cestováním s obytnými vozy – zvláště případy nevhodného vylévání obsahu chemických WC. To pak vede k úvahám buď o celkovém zákazu parkování obytných aut a nebo o omezení možností nočního stání.

Posledním takovým místem je oblast CHKO Moravský kras. Postupně se seznamuje s příčinami, které vedou k úvahám o omezení nočního stání v oblasti. Již víme, jaké národnosti byl karavanista, který do řeky Punkvy vylil dle sdělení Stráže přírody fekálie. To však není podstatné, neboť v každé skupině lidí se najde někdo, kdo nedodržuje pravidla, i když naprostá většina tak činí.

Chtěli bychom ale přispět k všeobecné osvětě; připomínat si pravidla, a zvláště ta užitečná, je potřeba. Sestavujeme povídání, ve kterém  zmíníme nejen onu odstrašující příhodu z CHKO, ale přidáme i stručné informace o pravidlech chování i o možnostech provedení servisu obytného vozu v dané oblasti. Pozornost bude věnována i zajímavostem v této oblasti. Zkrátka bude text koncipován tak, aby toto sdělení nevyznělo jako kritika, ale jako prosba o pochopení a zároveň jako pozvání k poznávání naší země. Tento text bude přeložen a poslán zahraničním karavaningovým sdružením dotyčné země a do jejich časopisu.

Věříme, že to rádi uveřejní. Včetně informace, že do budování infrastruktury se v České republice v tomto roce investuje docela dost peněz a výsledky budou již příští rok.

Zároveň připravujeme i sdělení a  prosbu pro okolní obce, jako Blansko, Vavřinec, Jedovnice, Sloup, Olomučany a Křtiny s žádostí, aby na omezování doby parkování či zákazy pro obytné vozy nepřistupovaly či jej alespoň nepodporovaly. Můžeme argumentovat tím, že karavanisté se většinou chovají slušně, zmíněný případ či případy jsou skutečně jen výjimky. Karavanisté přinášejí do oblasti nějaké peníze a tím i zisk pro místní služby, a to i když třeba nevyužijí služeb kempů. Ty lze stejně najít jen v Jedovnicích, Křtinách a Sloupu, přičemž výlevkou pro chemická WC zatím disponuje jen kemp Olšovec v Jedovnicích. Můžeme využít příkladu konkrétního karavanisty a jeho útraty v daném místě, i když nepobýval v kempu. Zdůrazníme poměrně dobré recenze této oblasti i parkoviště v aplikaci P4N, upozorníme i na možnost přilákat do oblasti turisty i v mimosezonní době a to bez velkých investic.

Podobný dopis bude zaslán i na další rozhodující organizace – Správu jeskyní, Stráž přírody a dalším, i soukromým, subjektům. S některými obcemi se pokusíme navázat užší spolupráci a zjistit možnosti vybudování servisního místa či míst v oblasti, zhotovení informačních cedulí zaměřených na karavanisty (kde v oblasti provést servis, kde jsou kempy a podobně) popřípadě nabídnout poradenství týkající se turistů v obytných autech.

Co vy na to, myslíte, že to za to úsilí stojí?

 

náhledový obrázek: Dům přírody v Moravském krasu, autor Hugo (Wikimedia Commons)