Zaslané připomínky AKK ČR k novele zákona o pozemních komunikacích

Jak jsme vás již informovali, AKK ČR vstoupila do jednání ohledně novely zákona o pozemních komunikacích s panem poslancem Janem Richterem (psali jsme v článku Asociace vstupuje do jednání k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích). Po dohodě jsme panu poslanci v minulém týdnu zaslali návrhy, které by za nás měly být do připravované výjimky za kempaře a karavanisty zapracovány. Pevně doufáme, že se tomu tak stane.

Níže uvádíme jejich stručný seznam.

1. VÝJIMKA

VŠECHNY JÍZDNÍ SOUPRAVY DO DÉLKY 13 METRŮ A HMOTNOSTI DO 4 250 KG

  • Malý obytný přívěs má délku cca 4 m, větší přívěsy mají délku do 6 m a dvouosé přívěsy až 9 m, kdy nejběžnější celková délka soupravy (vozidla a karavanu) se obvykle pohybuje do 13 metrů.
  • Souprava mající větší délku než 7 m (a zároveň do 3,5t) – zde se to dotýká třeba i osobního automobilu, který za sebou veze například loď sloužící k rekreačním účelům.
  • Souprava mající větší délku než 7 m (a zároveň do 3,5t) může mít povolenou konstrukční rychlost 130 km/h. Pokud je přívěs takto konstrukčně schválen (ŘP B96), není zde důvod k omezení jeho rychlosti.
  • Obytné automobily občas jezdí v soupravě s karavanem (obytným přívěsem), nebo přívěsem s lodí, motocyklem, zvířaty (koně) apod. Díky tomu se dostávají s délkou soupravy ještě výše, než zmíněných 13 metrů (cca 15 metrů).

NÁVRH: Doporučujeme i tyto případy zohlednit ve stanovení délky soupravy do připravované výjimky.

2. VÝJIMKA

VOZIDLA S CELKOVOU HMOTNOSTÍ DO 4 250 KG

  • Pro řidičské oprávnění skupiny „B“ s harm. kódem 96 platí hmotnostní limit při jízdě v soupravě 4 250 kg.
  • Čím dál více obytných vozů se prodává s celkovou hmotností nad 3,5 tuny, z těchto je pak většina právě do zmíněných 4,25 tuny.

Z tohoto vyplývá, že mnoho vozidel pro rekreační rodinné účely také spadá do kategorie nad 3,5 tuny, aniž by byly určeny pro přepravu nákladu či komerční provoz. V ideálním případě navrhujeme zvýšit limit nad 7,5 tuny, kam se již vejde většina běžných obytných vozů sloužících k rekreačním účelům.

MÝTO:
V ČR existuje dlouhodobá snaha vyjmout obytné automobily z mýtného systému, neboť slouží pro rodinnou rekreaci, nikoli pro komerční přepravu. Tímto se i my k ní připojujeme a navrhujeme:

Návrh AKK ČR: Zrušit mýto pro všechny obytné automobily s celkovou hmotností nad 3,5 tuny a přeřadit je do kategorie standardních dálničních známek tak, jako je tomu na Slovensku.

PRO SROVNÁNÍ:

SLOVENSKO

Obytné automobily mýto neplatí, a to ani při celkové hmotnosti nad 3,5 tuny (kategorie M1).

NĚMECKO

Automobily do celkové hmotnosti 7,5 tuny mýto neplatí.