Evropský parlament: ŘP B pro obytná auta do 4,25t možná již brzy

Evropským parlamentem prošel v prvním čtení návrh nové směrnice o řidičských průkazech. Držitelé řidičského oprávnění skupiny B by tak podle zatím schváleného znění mohli řídit obytná vozidla s maximální povolenou hmotností do 4 250 kg. Těšit se mohou i majitelé aut s alternativním pohonem, ti by měli dostat možnost řídit soupravu až do hmotnosti 5,0 t.

O navýšení hmotnostního limitu pro držitele řidičských oprávnění skupiny B pro kategorii obytných vozů se evropské karavaningové spolky a asociace pokouší již řadu let. Největší kus práce odvedl německý svaz výrobců karavanů (CIVD), který sdružuje všechny významné výrobce a má silnou vyjednávací pozici. Národní snahy pak zastřešovala Evropská karavanová federace (ECF) sdružující karavanové spolky v jednotlivých zemích. Za Českou republiku o změnu usilovala naše Asociace kempování a karavaningu, z.s. (AKK ČR). Vedle dalších aktivit a jednání upozorňovala tuzemskou veřejnost na jednotlivé kroky Evropské komise a vyzývala k jejímu aktivnímu zapojení do schvalovacího procesu . Opět se tedy ukazuje, že profesní sdružení mají smysl, i když se na výsledky musí počkat.

Směrnice není ještě definitivně schválena a bude dále projednávána v Evropském parlamentu. Konečné hlasování o přijetí se ale odehraje až po volbách do Evropského parlamentu v červnu tohoto roku.

Směrnice včetně pozměňovacích návrhů: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0445_CS.html