Dopravní značení pro servisní místa schváleno!

V únoru minulého roku jsme oslovili naše členy i nečleny s návrhem dopravního značení, se kterým jsme se hodlali obrátit na příslušný odbor Ministerstva dopravy ČR (MD ČR).

Na výběr jsme dali několik možností provedení značky pro označení servisního místa, tj. plochy, kde lze vypustit odpadní vodu z obytného vozu, vyprázdnit WC kazetu a doplnit pitnou vodu. Vítězné provedení jsme pak předložili pracovní skupině na MD ČR k dalšímu jednání.

Na podzim 2023 pak byly tyto podněty MD zapracovány do návrhu novely vyhlášky č.294/2015. Od 1.ledna 2024 je tak možné využít informativní značku IJ 15 pro označení „servisního místa pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel„, popřípadě symbol č.407, „sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů„.

Pro označení karavanového stání (parkoviště vyhrazené pro obytná vozidla) není zatím nutné dle pracovní skupiny při MD zavádět novou dopravní značku. Pro tyto účely lze využít již existující dopravní značky IP 11a (parkoviště), popřípadě IP 13c (placené parkoviště), doplněné dodatkovou tabulkou E9 s druhem vozidla, tedy symboly č.209 (obytný automobil), popřípadě č.215 (obytný přívěs) – ostatně i tato možnost byla součástí našich návrhů pro jednání.

Jsme rádi, že se podařilo během krátké doby tyto nové dopravní značky zavést a jejich konečná podoba odráží preference karavanistů.

Vyhláška č. 294/2015 v aktuálním znění je dostupná na adrese https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294/zneni-20240101

Symboly obytných vozidel jsou volně dostupné na našich stránkách v článku Přinášíme kompletní sadu ikon pro karavanová stání zdarma