Pozvánka na odborný workshop na téma “Výstavba servisních míst a stání pro karavany”

Asociace kempování a karavaningu ČR Vás zve na odborný seminář, který se bude věnovat problematice výstavby servisních míst a stání pro obytná vozidla. Seminář se uskuteční 25. ledna a pokryje celé téma od dotací, efektivity a náležitostí výstavby, až po názorné ukázky technického vybavení.

Stále častěji se na nás obrací zájemci o výstavbu karavanových stání s nejrůznějšími dotazy týkajícími se příprav projektů, požadavků karavanistů, dotačních programů i dostupných technologií. Abychom těmto zájemcům celý proces objasnili a usnadnili, a zároveň napomohli sdílení znalostí a zkušeností, rozhodli jsme se uspořádat workshop věnovaný právě tématům souvisejícím s výstavbou karavanových stání.

Toto společné setkání si klade za cíl nejen předat zájemcům konkrétní informace k danému tématu, ale poskytnout i příležitost získat kontakty a navzájem si předat své zkušenosti.

Pro koho je určen

Workshop je určený pro všechny zájemce o výstavbu karavanových stání, ať už se jedná o fyzické osoby, firmy, zástupce obcí a krajů, zaměstnance v cestovním ruchu apod.

Hlavní témata workshopu

Seminář bude pokrývat především tato hlavní témata:

  1. Český a evropský karavaning v číslech
  2. Typy karavanových stání, karavanová stání vs. kempy
  3. Požadavky na servisní stanici a karavanové stání
  4. Související legislativa
  5. Projektování karavanových stání a nejčastější chyby
  6. Finance – Náklady na vybudování a provoz stání, způsoby zpoplatnění
  7. Dodavatelé technického vybavení
  8. Ukázka skutečné technologie
  9. Indivudální dotazy, sdílení zkušeností, networking

Termín a místo

Termín: 25. ledna 2024 od 13 do 17 hodin

Místo konání: Administrativní budova BVV, Výstaviště 1, 603 00 Brno, Konferenční sál 103
(Parkování přímo před budovou)

Registrace a cena

Cena: 2 000,- Kč za osobu
(V ceně je zahrnuto drobné občerstvení)

Registrace: E-mailem na info@akkcr.cz. Do registračního emailu prosím uveďte kromě jména a příjmení účastníka i fakturační údaje.
Dotazy a další informace: E-mailem na info@akkcr.cz nebo na telefonu 777 322 650.