V Brně proběhl workshop o výstavbě stání pro karavany

První odborný workshop pro zájemce o vybudování servisních míst a stání pro karavany uspořádala Asociace kempování a karavaningu minulý týden v Brně.

Seminář dlouhý přes čtyři hodiny se věnoval problematice stání pro karavany ze všech možných úhlů pohledu. Zájemcům o vybudování „stellplatzů“ vysvětlil legislativní požadavky, nároky na provoz, efektivitu a ekonomiku provozu či rozdíly mezi používanými technologiemi, poradil se správným výběrem a uspořádáním místa i orientací na vhodnou skupinu návštěvníků.

Mezi hosty nechyběli soukromí zájemci a karavanoví nadšenci, ani zástupci obcí, regionů či výrobců servisních technologií a zařízení.

Seminář ukázal všechny aktuální problémy i jejich řešení, dostatek prostoru se věnovalo i reálným zkušenostem z praxe, otázkám publika i vzájemnému budování kontaktů.

Další termín tohoto workshopu zveřejníme na těchto stránkách.